IME
Цитат на седмицата
16.12.2006
“Политиката е структура на сложна размяна между отделните хора, структура,в рамките на която личностите се стремят да осигурят по колективен начинтехните определени по частен път цели, които да могат да бъдат гарантираничрез простите механизми на пазарната размяна. Когато няма интерес на отделниячовек, няма никакви интереси. В рамките на пазара отделните хора разменятябълки за портокали, в рамките на политиката те разменят съгласувани дяловена своя принос към разходите за определени желани стоки, от услугите наместната пожарна до тези на съдията.”
Ирландското икономическо чудо*
16.12.2006
В края на 80-те години на 20-ти век Ирландия е една от най-бедните странив Европейския съюз, заедно с Гърция. Само 15 години по-късно Ирландия евтората най-богата страна в ЕС, по-напред е само миниатюрният Люксембург.Според Евростат брутният вътрешен продукт на човек от населението в Ирландияпрез 2004 година е 131% от средното ниво в Европейския съюз. Това изключителнобързо икономическо развитие и нарастване на благосъстоянието в Ирландияе причината, поради която много страни членки на ЕС се опитват да прилагатирландския опит – това не се отнася само за новите членки, но и за “стари”членки като Гърция.
Общински неволи
16.12.2006
През последните няколко седмици в публичното пространство основна темабеше Столична община и по-конкретно някои нерешени проблеми, които в единконкретен случай дори предизвикаха открито недоволство на гражданите в нея.Най-актуалното събитие беше протестът на част от жителите на квартал “Суходол”,който блокира сметосъбирането в София за период от шест дни. Това донякъдезасенчи новината за едно важно решение на общинските съветници, което бешеочаквано отдавна, а именно – започването на процедура по приватизация наОбщинска банка.
Национален доход и фактори на растежа
16.12.2006
Най-важните мерки, за ускоряване растежа на БВП са:1.Намаление на данъчно-осигурителната тежест и преразпределението до 30%от БВП;2. Пазарна пенсионна, здравна и образователна система;3. Намаление на бюрокрацията, пречките пред бизнеса и лицензионните режими.В резултат на тези мерки очакваме удвояване на икономическия растеж, т.е.очакваме реален годишен икономически растеж между 7.5 и 10%.
Забравените въпроси на стопанската политика
16.12.2006
В този брой на Прегледа представяме предложения за една общополезна стопанскаполитика през 2005 – 2009 г.[1] Това са отговори на Института за пазарна икономикана въпросите за размисъл [2]преди изборите, разписани от Центъра за икономическоразвитие.
Представяме:Страница Анализ на разходи и ползи на ИПИ
16.12.2006
С подкрепата на Глобал опортюнити фонд на правителството на Обединенотокралство от декември 2004 г. Институтът за пазарна икономика създаде подстраница“Анализ на ползи и разходи”( http://www.ime-bg.org/bg/ria2005.htm).
Ненужната ядрена играчка
16.12.2006
Последните развития около АЕЦ “Белене” сочат, че правителството е твърдорешено да подпише договора за възобновяване на проекта в края на мандатаси. На всички въпроси относно икономическата целесъобразност на практикане беше отговорено, като единствените аргументи използвани досега се основаватили на популизъм (енергиен център на Балканите; износ, а не внос и др.)или на недоказани очаквания за недостиг на електроенергия около 2010-2011г. В продължение на повече от две години екипът на ИПИ настояваше за подробнисметки (отчитайки цената на алтернативни решения), но въпреки това правителствототака и не представи пред обществото такива.
Свободата на движение и другите предизвикателства
16.12.2006
„Изтичането на мозъци”На онези, които са решили да заминат за САЩ или където и било, и да останатда живеят там, бихме казали: “Направете както сте решили. Това е добро иза вас и за страната. Парите, които вие превеждате обратно в България, сакрайно необходими. През 2004 г. те бяха: почти 50 на сто от чуждестраннитеинвестиции, около 3,5 - 4% от БВП, поне 3 - 5% от пазара на недвижимости съответно по 85% от разходите на правителството за образование и здравеопазване.Когато България се изравни по възможности и качество на живота със страните,за които заминавате, вие ще се върнете. Това ще стане скоро и също ще бъдеот полза.”
ЕС, пари и дълг
16.12.2006
ПредисторияБългария е доста различна от страните, които се присъединиха през 2004.