IME
Отзив за българския туризъм
15.12.2006
"...Няма да се настаня в този хотел. Отсядал съм там и преди,а това, което трябваше да заплатя като чужденец, не беше никак малко.Гърбът ми все още ме боли от спането в техните легла. Да добавя, чесметките за храната не са законни и три от включените в сметката ястияне бяха поръчвани. И, разбира се, никакъв управител не можеш да намериш.Горепосоченият трябва да ни брани от предумишлената дискриминация надвойното и фалшиво заплащане за услугите.Но да бъдем честни. Така е не само в Боровец, така е из цяла България."
Ние препоръчваме, включително на премиера и неговия външен министъри всички оптимистични читатели на правилата на ЕС
15.12.2006
Ричард Епщайн: Защо някой би искал да се захване със систематана федерализма на ЕС?(Откъси)*
Читателите за нас
15.12.2006
Здравейте,
Етажната собственост и държавата
15.12.2006
Законопроектът за етажната собственост е все още работен вариант и от МРРБтвърдят, че ще вземат под внимание предложенията и забележките от предстоящатаобществена дискусия. Сега гражданското общество трябва да покаже, че можеда изрази ясно мнението си и да го защити. Трябва да се има в предвид, четози законопроект (в изменен вид) най-вероятно ще влезе за разглеждане вследващия парламент.
Криво разбраната либерализация на енергетиката
15.12.2006
През седмицата от Министерството на енергетиката, Минната камара и синдикатите“Подкрепа” и КНСБ поискаха правителството да въведе мито за внос на въглища,за да защити мините. От енергийното министерство вече са изпратили писмодо финансовото с искане за въвеждане на мита. Мотивът за това е, че вноснитевъглища са по-евтини от местното производство.
Защо изобщо някой от България ще подписва договора за Конституция на ЕС?
15.12.2006
ПоводътМинистър председателят утре ще подпише от името на страната договора заПроект Европейска конституция.
Ново на Интернет страницата на ИПИ
15.12.2006
Сборникматериали, разпространени на Първа европейска ресурс банк Боровец,29-30 октомври 2004 г.
Да живее Пинера
15.12.2006
“Стара Европа” е стара в по-широк смисъл от чисто идеологическия. Споредпрогнозите на ООН през 2054 г. 34% от италианците ще са на възраст над 65години. Испания, Франция и Германия са изправени пред подобен сценарий назастаряване на населението.
Невидимите промени в законодателната практика на 2004 г.
15.12.2006
Законодателните идеи на народните представители през тази година будяттревога. Изглежда се засилва желанието за законово регламентиране на конкретниобласти на живота на обществото и икономиката.