IME
Още веднъж за плоския данък
15.12.2006
През седмицата и от страниците на това издание колегата Георги Ангеловотговори на контра-аргументите на министъра на финансите, на управителяна НОИ г-н Йордан Христосков и на възгледите на г-н Валери Найденов.Тези отговори показват, че ние стоим зад духа и буквата на писмото,което инициирахме. Неговият повод бе началото на процедурата по съставянена държавния бюджет за 2005 г.
Ние препоръчваме - брой 166
15.12.2006
През седмицата беше публикувано изследването на Димитър Чобанов от ИПИ и Пирита Сорса от МВФ за влиянието на фиксирания валутенкурс върху конкурентоспособността на българската икономика.
Стандартизиране на процеса на фирмена регистрацията
15.12.2006
Преди около два месеца, по инициатива на министерството на правосъдието,бяха обсъдени възможните сценарии на промяна в процедурите и институциитена фирмената регистрация в България.
Още размисли по закона за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия
15.12.2006
Преди няколко седмици публикувахме статията “Ненасърчителнонасърчаване”. Тъй като възникна дискусия по отношение на нея добавямеоще няколко щриха за подкрепа на позицията ни.
Какво разбираме от отговора на Милен Велчев?
15.12.2006
На 19 март изпратихме отворено писмо на министъра на финансите МиленВелчев и премиера Симеон Сакскобургготски, с което предлагаме намалениена преките данъци и въвеждане на единна ставка от 10% за данъка върхудоходите, данъка върху печалбата и осигурителните вноски.
Още един отговор на г-н Велчев
15.12.2006
Господин Велчев,
Цитат на седмицата - брой 166
15.12.2006
Здравият разум ни подсказва, че когато обложим нещо с висок данъкхората ще произвеждат по-малко от него. Така че ние намаляваме данъчнитеставки на хората и хората произвеждат повече от всякога.
Евтини качествен или "социален" транспорт
15.12.2006
През седмицата разбрахме, че част от маршрутните линии се обслужватот повече от една фирма поради административни неуредици. Непосредствениятефект от това е понижението на цената за превоз при някои от линиитеот 1 лв. на 50 ст. Тези събития съвсем естествено предизвикаха недоволствотокакто на фирмите, които досега имаха монополно положение, така и натези, които очакват в бъдеще да получат такова.
Отговорът на НОИ - много цифри, малко съдържание
15.12.2006
Националният осигурителен институт (НОИ) публикува отговор на отворенотописмо, в което се предлага въвеждане на единна ставка от 10% за данъкавърху печалбата, данъка върху доходите и осигурителните вноски. С тозиотговор НОИ цели да докаже, че е невъзможно да се намалят осигуровкитедо 10%. Дали наистина е така?
Критиката на Валери Найденов
15.12.2006
Във вторник, 23 март, Валери Найденов публикува статия (във вестник24 чака), в която посочва няколко критики срещу единната ставка от 10%за всички преки данъци – данъка върху доходите, данъка върху печалбатаи осигурителните вноски. Нека разгледаме какви са причините за неговатарезервираност: