IME
Рубрика:Документи - проверка на НОИ и Инспекцията по труда на организацияв Център за независим живот
15.12.2006
Представяме на вашето внимание документите от проверка на НОИ и Инспекциятапо труда на организация, където “машините и съоръженията” са факс, компютрии настолни лампи плюс кафеварка показват безсмислието на законовитеоснования за такива действия. Внимателния прочит на протоколите от проверкатаи на законовата основа е много поучителен.Мненията и становищата, изразени в увода към тези документи са на автораи не ангажират Института за пазарна икономика.ИПИ
Мнениена Института за пазарна икономика относно възможностите за поправкив сегашната уредба на раздържавяването
15.12.2006
1. В светлината на историята на сделките с “БТК” и “Булгартабак”, нееднократнокоментирана от института, замисълът на правителството да ремонтира правилатана раздържавяването са напълно разбираеми. Тези правила също са обсъждании изследване от института. Към това становище прилагаме списък с изследвания,становища и коментари, които могат да бъдат от полза при разработванетореформата на приватизацията.
Какваполитическа партия е нужна на България през 2004?
15.12.2006
Тази е първата по същество политическата седмица на 2004 г. Съдейкипо пресата, предполага се, че интересът на публиката е към детайла натова кой кого ще победи и къде са народните представители.
СлучаятКремиковци – всички насърчителни програми в действие
15.12.2006
В последно време съществува дебат сред обществото затова дали държаватаподпомага достатъчно активно бизнеса. Отговорът е категорично “да”,но по избор. Ако се съмнявате, вижте как добре работят правителственитепрограми за подпомагане на Кремиковци. Тези програми са съвършена еманацияна понятието “социален”.
Прозрачности отчетност на държавните институции
15.12.2006
В интернет страниците на българските държавни институции понякога могатда се открият интересни неща. Така например в една от страниците напарламента е записано следното:
Мото на Институт за пазарна икономика за 2004 г.
15.12.2006
Вярваме, че икономическият дебат през 2004 в България и, може би, вЕС ще бъде белязан от теми, свързани с данъците и квази-данъците. Етозащо си позволяваме да напомним следното основно определение като мотона Института за 2004 г.