IME
Измерванена ефекта от работата на неправителствения сектор По материали от www.policy.lv
15.12.2006
Много често се поставя въпроса какъв е ефекта от работата на неправителственитеорганизации – как може да се измери тяхната ефективност, има ли смисълот работата им, може ли да оптимизират дейността си.
Оценкана външните инвеститори за БългарияПо материали на Goldman Sachs
15.12.2006
В последния брой на изданието Goldman Sachs Economic Analyst фокусъте поставен върху две страни – Унгария и България. Тук ще представимкоментара относно България.
БНБи кредитната експанзия
15.12.2006
По време на петнадесетата годишна среща на Асоциацията на търговскитебанки, проведена на трети декември, и след нея продължи дискусията повъпроса за кредитната експанзия и ефектите и проблемите, предизвиканиот нея.
Представяне:Специален стандарт за разпространение на данни (SDDS)
15.12.2006
В съответствие с възприетата Стратегия за развитие на статистикатапрез декември 2003 г. България се включи в разработения от МВФ (www.imf.org)Специален стандарт за разпространение на данни (Special Data DisseminationStandard - SDDS).Стандартът е установен от МВФ като ръководство за страни - членки наМВФ, които имат или биха искали да имат достъп до международните финансовипазари.
Какконфликтите за акцизите предизвикаха нова идея за държавна намеса
15.12.2006
“Петрол" , "Лукойл България", "OMV България","Шел България", "Еко Петролиум" и Българската петролнаи газова асоциация поискаха да се въведе лицензионен режим за вносителитена горива; за лиценза кандидатите ще трябва да внесат гаранция от 4млн. лв.