IME
Новатаконституция на ЕС поставя в риск свободата ви
15.12.2006
<br>Много мастило беше изразходвано за критикуване на обструкционизмана европейските лидери по време на междуправителствената конференция,започнала в края на миналата седмица(1).