IME
Даработиш без заплащане – фирмени уроци от неправителствените организации
15.12.2006
Попитайте колегите си за работата, която са вършили без заплащанеи може да бъдете изненадани – от отговора можете да научите за тяхза повече, отколкото ако сте работили с тях цял живот. Доброволносттае бързо разпространяващ се феномен, обща страст между мениджърите,и особено важна характеристика, която ни помага да разберем логикатана всяка една корпорация.
Пътяткъм по-ниски данъци
15.12.2006
През миналата седмица екипът на ИПИ представи пред общественосттасерия открити писма, касаещи бъдещата стопанска политика на правителството(<a href="http://ime-bg.org/pr_bg/145-1.htm">връзка</a>). Един отнай-важните моменти, който се засяга от въпросните писма е, че обещаниятатрябва да се спазват и когато е направено обещание за намаляване наопределени данъци, то следва да се изпълни.
Финансиранетона демокрацията: предистория
15.12.2006
Законът за политическите партии (ЗПП) беше резултат от преговоритена Кръглата маса между тогавашните комунисти и зараждащите се демократи.
Новоопределение на Комисията на Европейските общности
15.12.2006
На страницата на Агенцията за малки и средни предприятия е поместенапрепоръката на Комисията на Европейския съюз за промяна в определениетона понятието малки и средни предприятия (виж <a href="http://www.asme.bg/en/legal/EU_SME_def.htm">тук</a>).
Някоиразсъждения за комуникациите
15.12.2006
В началото на октомври, по повод на приемането на закона за далекосъобщенията,изразихме мнението, че телекомуникациите биха се развивали по-добреако този закон го нямаше (липсата на закон за един отрасъл не означавабеззаконие, а просто, че се прилага общото законодателство и най-вечезаконът за задълженията и договорите). Тази и други сходни наши позициибяха критикувани с аргументи от рода на: “България “върви” към Европейскиятсъюз, а той е регулиран, което означава, че България не може да влезетам с либерална политика” или “никъде другаде не се прилага подобнаполитика”.