IME
Субсидиите за общинските фирми нарастват четирикратно за последните десет години
Петя Георгиева / 18.11.2022
Управлението на местната икономика е сложна задача. Общините трябва да вземат решения как, къде и най-вече – защо да се намесят с пряко участие на пазара. Мотивите за намеса могат да са най-различни – от желание да се предоставя услуга, която не се предлага в региона по ред причини, през стремеж да се влияе върху количества услуги и цени, до наследена от миналото собственост, от която общината не се е освободила навреме чрез приватизация или продажба. Каквито и да са причините, някои общински икономики все още са силно доминирани от отделни търговски дружества, в които общините притежават участие. Това кара общините да отделят значителен собствен ресурс, с който да финансират дейността им, а това не винаги се базира на икономически анализ.
Педагогическите и медицинските специалности набират сила, изтичането на мозъци намалява
Зорница Славова / 18.11.2022
Рейтинговата система на висшите училища (РСВУ) показва цялостно подобрение на представянето на българските университети, както и засилване на връзката на образованието с пазара на труда. Намаляват студентите в едни от най-раздутите направления – „Икономика“ и „Администрация и управление“, докато приемът в педагогическите расте. Безработицата сред завършилите е на историческо дъно (за десетгодишния период, в който се разработва РСВУ) – 2,05%, като е двойно по-ниска от отчитаната преди десет години. Очевидно има глад за висшисти, а както показа Преброяване’21, необратимото стопяване на населението и работната сила ще задълбочи още повече проблемите и възможностите за развитие. Това е пореден аргумент в подкрепа за развитието на професионалното образование и тясното му свързване с пазара на труда.
Преглед на задължителните действия в областта на правосъдието по Плана за възстановяване и устойчивост
ИПИ / 18.11.2022
Преди месец отбелязахме какви законодателни действия са необходими, за да бъдат изпълнени условията в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Този пореден инструмент на ЕС има задачата да обезпечи конкретни действия и постигането на важни за държавата цели. За целта е необходимо да бъдат приети редица промени в законодателството, включително и в законите, уреждащи устройството и организацията на съдебната власт, както и борбата с корупцията. Крайният срок за това начинание е 31.12.2022 г., очакваното плащане е в размер на малко над 724 млн. евро и това реално е вторият транш. Това само припомня колко съществено важно е да има действаща законодателна власт.
Регионални профили: показатели за развитие 2022
ИПИ / 16.11.2022
16 ноември 2022 г.: Институтът за пазарна икономика представя единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България. Регионалните профили стъпват на 68 индикатора, представящи реалната картина в 28-те области.
Преброяване ’21: Заетостта се концентрира в големите икономически центрове
Адриан Николов / 18.11.2022
Изчерпателните данни от Преброяване ’21 разкриват редица интересни тенденции, например неочаквано високата безработица в Североизточна България. Тази седмица оставаме в темата за пазара на труда, но с фокус върху заетостта на общинско ниво. Повечето общини в страната като цяло постигат добри резултати, въпреки сериозния удар, нанесен от Covid-19 и ограничителните мерки върху местните трудови пазари на някои региони.
Спорните моменти в новите акцизи върху тютюневите изделия
Петър Ганев / 18.11.2022
През тази седмица в бюджетна комисия в парламента бяха приети на първо четене промени в акцизите на тютюневите изделия. По същество текстовете, предложени от Министерство на финансите, предвиждат приемането на акцизен календар за периода 2023-2026 г., в който е заложено повишаване на акцизите на всички тютюневи изделия – цигари, тютюн за пушене, нагреваеми тютюневи изделия и електронни цигари. Последните са интересни, тъй като на практика за пръв път се предлага да бъдат обложени и електронните цигари или по точно – течността за електронна цигара, която съдържа никотин.
Инфографика: Колко е създадената стойност на произведените стоки и услуги в областите
ИПИ / 18.11.2022
Брутната добавена стойност (БДС) на човек от населението през 2020 г. по области варира от близо 35 хил. лв. в София (столица) до под 8 хил. лв. в Силистра. Икономиката на София се отличава значително от всички останали и е силно доминирана от услугите, които носят 86% от добавената стойност в столицата.