IME
Облагане на свръхпечалби или нагъл жест към Лукойл?
Лъчезар Богданов / 04.11.2022
Предложеният от служебното правителство на президента Радев механизъм за въвеждане на временна солидарна вноска върху свръхпечалбите на енергийните компании е, меко казано, скандален. Внесеният в Народното събрание законопроект, който в спешен порядък бе одобрен в бюджетна комисия, изглежда като нагъл опит за безобразен по мащаб подарък за „Лукойл“. Привидно мотивите за избрания подход препращат към Регламент 2022/1854 на Съвета от 06 октомври 2022 г. за спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Предложението идеално се описва като „измиване на ръцете“ или „замазване на очите“ – ето, правим нещо за горивата, при това използваме европейски подход, не ни занимавайте повече.
Европейската сметна палата за бюджета на ЕС: отклонения при разходите, но изрядност в плащанията по МВУ
ИПИ / 04.11.2022
Всяка година Европейската сметна палата (ЕСП) публикува преглед на дейността си по одитиране на приходите и разходите на ЕС и проверката на надеждността и съответствието с наличните правила и разпоредби на годишните отчети на ЕС. Тук представяме най-важното от последния преглед за 2021г. – какво включват одитите, какви грешки са открити и къде, както и доколко са изрядни плащанията по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).
Преброяване ’21: Делът на неграмотните е висок в общините с компактно ромско население
Адриан Николов / 04.11.2022
Основният извод от преброяване 2021 – бързото застаряване, свиване на населението и особено на работната сила – определено не дава поводи за дългосрочен оптимизъм. Въпреки това не всички изводи от най-мащабното изследване на българското население са негативни. При образователните характеристики на населението, публикувани по-рано тази седмица се наблюдават значителни подобрения спрямо предишните преброявания, най-вече по линия на повишаване на дела на висшистите и свиване на този на населението с основно и по-ниско образование. Прегледът на данните на общинско ниво обаче ясно демонстрира, че подобренията не са равномерни, а на места дори неграмотността остава сериозен нерешен проблем.
Правосъдието на регионално ниво – по-ниска престъпност, по-слаба натовареност на съдиите
Петя Георгиева / 04.11.2022
На 16-ти ноември 2022 г. в 11 ч. в БТА Институтът за пазарна икономика ще представи поредното изследване „Регионални профили: показатели за развитие 2022“. В него е включен преглед на икономическото и социалното развитие на всички 28 области в България, разгледани през 68 специфични показатели. Състоянието на правосъдието по региони е само една от темите в профилите, като то представлява сериозен интерес в контекста на настоящата политическа криза, затрудненията пред парламентарно представените партии да формират правителство и изявените от не една от тях амбиции да приоритизират съдебната реформа.