IME
Преброяване ‘21: В половината общини хората над 65-годишна възраст са двойно повече от децата
Адриан Николов и Теодор Недев / 14.10.2022
След като миналата седмица представихме най-общо населението в различните общини както и динамиката в ключовите градове на страната, днес продължаваме поредицата за преброяването с поглед към застаряването в различните части на страната.
Столичните търговски дружества трупат загуби, решение не се търси (засега)
Петя Георгиева / 14.10.2022
Общинските предприятия и тяхното управление са честа тема за публично обсъждане, но анализът на работата им се затруднява от липсата на единна база данни, която да улеснява достъпа до информация за текущото им финансово състояние. Както вече отбелязахме, предоставяната от общините информация за търговските им дружества и за общинските предприятия е по-скоро символична. Столична община, като най-голямата по бюджет и предоставяни публични услуги местна власт, следва да дава пример за публичност и управление на собствеността. Какво се случва на практика със столичните предприятия?
Силно лято за българския туризъм (графики)
Зорница Славова / 14.10.2022
Данните на НСИ за дейността на местата за настаняване за месец август допълниха информацията за летния сезон и вече с увереност може да се твърди, че туристическият сектор преодоля последствията от пандемията и ограниченията. През август 2022 г. местата за настаняване нарастват с 25% спрямо август 2020 г. и със 7% спрямо 2019 година. Броят на леглата също нараства и също достига пиковата си стойност – над 330 хил. легла – с 28% повече спрямо 2020 г. и с 2% над 2019 година.