IME
Преброяване ’21: Общините, които не отговарят на критерия за население, вече са 83
Адриан Николов / 07.10.2022
В началото на седмицата НСИ постави началото на маратона от публикации, посветени на данните от преброяването на населението, проведено през есента на 2021 г. Заедно с националната статистика, през следващите седмици ИПИ ще се спре на най-важните числа от преброяването, с обяснения и анализ на промените, които идват с тях – и разбира се карти за тяхното онагледяване.
Големите градове масово губят население
Петър Ганев / 07.10.2022
Всеки един от 10-те най-големи градa в България губи население през последните 10 години. Това е видимо от окончателните данни от преброяване на населението през 2021 година. Досега се знаеше, че населението се свива с над 800 хил. души, но липсваше разбивката по населени места. Последната дава възможност да погледнем към развитието на големите градове, които концентрират огромна част от икономическата и социална енергия в страната – както и близо 40% от населението. В случая оставаме настрана погледа към областите и общините и гледаме конкретно данните за градовете. За пръв път в историята на преброяванията всички големи градове губят население – в периода 2011-2021 г. 10-те най-големи града в страната са изгубили над 6% от своето население.
Новите учители – по-образовани, по-добре платени, но без ясни цели
Петя Георгиева / 07.10.2022
На 5-ти октомври се отбелязва Световният ден на учителя. По този повод ще направим кратък преглед на последните тенденции в развитието на учителското съсловие. Често напоследък се задават въпроси, като например какви хора стават учители, кой ще преподава на децата ни, какви характеристики и умения притежават учителите и ще съумеят ли да се справят с бъдещите предизвикателства пред съвременното преподаване. На тези въпроси частичен отговор можем да открием в рейтинговата система на висшите училища в България – тя поддържа много богата база данни за това какви са студентите и какво се случва с тях след завършването им.
Становище: Ускоряване на изпълнението на НПВУ
ИПИ / 07.10.2022
Изготвянето на плана и изпращането му за одобрение към Европейската комисия поначало закъсня, но дори и след одобрението на плана не виждаме сериозни усилия в посока изпълнение на заложените в него реформи и стартиране на проектите. Политическата криза през последните две години не спомагат за ускоряване на изпълнението на плана и поставят цялостната реализация на реформите в НПВУ под сериозен риск. Още по-сериозни се оказват фискалните ефекти, които забавянето може да има, върху ключови бюджетни показатели.