IME
Енергийните компенсации тихо и безкритично достигнаха 1/5 от публичните разходи в държавата
Лъчезар Богданов / 30.09.2022
Тихо, безкритично и почти без обществен отзвук в предизборната суетня служебното правителство удължи програмата за компенсации за небитовите потребители на електрическа енергия до края на 2022 година. За три месеца ще бъдат похарчени близо 3,6 милиарда лева, от които 380 милиона към операторите за субсидиране на покупката на енергия за технологичните им разходи, а 3 214 милиона лева ще покрият превишението на борсовата цена над 250 лв./мвтч. за бизнеси, общини, болници и др.
Чуждите туристи се завръщат, секторът остава със старите проблеми
Зорница Славова / 30.09.2022
Данните за посещенията на чужденци в България с цел почивка и екскурзия потвърждават общото наблюдение, че тази година летният сезон набра скорост, въпреки че все още не достига резултатите отпреди пандемията. За периода юни-август тази година 2,2 млн. чужди туристи са посетили страната – това е с близо 50% повече от същия период през 2021 г. и с пет пъти повече от 2020 година.
Карти: Дял на преработващата промишленост в икономиките на общините
Адриан Николов / 30.09.2022
Сред успешните модели на икономическо развитие – особено сред малки периферни на големите градове общини – е и основаният на водещата роля на преработващата промишленост. Най-често благодарение на един голям работодател или пък няколко обединени в индустриална зона, общините с развити производствени предприятия се характеризират с висока заетост и добри заплати. За да можем да разграничим районите, където този модел е доминиращ тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме карти на дела на преработващата промишленост в общата добавена стойност и сред наетите.
Умерен оптимизъм за бедността и неравенството
Адриан Николов / 30.09.2022
Взети заедно, основните данни за бедността и неравенството дават поводи за умерен оптимизъм, най-вече по линия на свиването на дела на населението в риск от бедност и изключване и ръста на доходите. Подобрението в показателите за неравенство обаче е слабо и остава отворен въпросът какви мерки ще бъдат възприети за неговото свиване.
Важното от плана за възстановяване: стълб 1 „Иновативна България“ (инфографика)
ИПИ / 30.09.2022
Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) вече има няколко варианта и търпи постоянни изменения. Преди почти година ИПИ публикува анализ на изпратения до ЕК план. НПВУ, След последните изменения (за основните от които писахме) България вече има одобрен НПВУ, който вече се изпълнява. Той е съставен от четирите стълба, обединяващи различни инвестиции и реформи и в няколко последователни инфографики ще разгледаме всеки от тях.