IME
Алтернативен бюджет на ИПИ за 2022 г.
ИПИ / 20.01.2022
През новата 2022 г. икономическите политики трябва да се върнат към дългосрочните предизвикателства на растежа и развитието, оставяйки краткосрочните “корона” мерки, помощи и субсидии в миналото. Предлагаме намаление на данъчно-осигурителното бреме, което насърчава инвестициите, увеличаването на производителността и доходите и подкрепя структурната трансформацията към по-високата добавена стойност и благосъстояние.
Някои стъпки от различния управленски подход
Иван Брегов / 21.01.2022
През настоящата година, в обозримия мандат на действащото 47-мо Народно събрание предстои да бъдат извършени редица важни избори. Сред тях са 11 членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), главен съдебен инспектор и 10-ма инспектори при Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), както и двама съдии в Конституционния съд (КС). Предстоят и заявените като твърде мащабни законодателни изменение в Закона за съдебната власт, както и в областта на антикорупцията и гражданската конфискация. Това следва да породи и вторичния въпрос – за избор на председател на антикорупционните органи. Като съществен и почти непостижим изглежда и интересът за изменения на Конституцията или поне започване на конституционен дебат, към който и президентската институция е заявила намерения. Изброявам всичко това, защото то надхвърля по важност и мащаб последните решителни инициативи в тази област от 2014-2016 г.
Настанените в старчески домове намаляват, но все още има недостиг на места
Зорница Славова / 21.01.2022
Министерството на труда и социалната политика потвърди идеята за закриване на старческите домове и деинституционализацията на услугите за възрастни хора. Изявлението идва след поредните остри критики на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание относно третирането на хората в домовете. Докладът на ИПИ „Оценка на потребностите от социални услуги на местно ниво“ вече разгледа подробно характеристиките и алтернативите на социалните грижи от резидентен тип.
Конкуренцията между общините е положителна за всички. Ето защо да я насърчим.
ИПИ / 21.01.2022
ИПИ активно предлага идеята за „задържане“ на 2 пр.п. от подоходния данък по лична карта в общините (виж тук - http://dvenasto.bg/). Изчисленията на ИПИ са на база брой работещи и нива на възнагражденията във всяка община и показват, че този ресурс би се равнявал на близо 850 млн. лв. през 2021 г. – инфо по общини може да се види в Приложението.
Икономиката на София - силно възстановяване, въпреки пандемията
ИПИ / 21.01.2022
ъпреки свиването на някой сектори, столицата се възстановява сравнително добре след пандемията. Дори по време на кризата София успява да запази своите конкурентки предимства. Ефектът на пандемията върху демографската картина на столицата се очаква да бъде еднократен, и едва ли ще обърне миграционните тенденции. Добрите възможности за образование, работа и социална среда задават перспектива за развитие, която привлича все повече младо и активно население.
Инфографика: Бедността при децата
ИПИ / 21.01.2022
ИПИ започва да публикува поредица от инфографики, които имат отношение към бедността и социалната политика в страната. Първата се фокусира върху неравенството във възможностите при децата, като показва дела и разпределението на децата според етническата принадлежност и бедността на домакинството.