IME
Без промяна в индекса на човешка свобода в България за десетилетие
Зорница Славова / 17.12.2021
Индексът обхваща 165 държави, в които живее над 98% от световното население. Средният резултат е 7,12 т., което е съвпада с резултата от предходната година, а в сравнение с първото измерване през 2008 г. световната човешка свобода дори отбелязва слабо намаление. С най-висок резултат е Швейцария (9,11 т.), следвана от Нова Зеландия (9,01 т.) и Дания (8,98 т.). Топ 10 се допълва от Естония, Ирландия, Финландия, Канада, Австралия, Швеция и Люксембург. На дъното са Сирия (3,66 т.), Венецуела (4,03 т.) и Йемен (4,08 т.).
Железниците с ново управление, но ще се подобри ли качеството на услугата?
Петя Георгиева / 17.12.2021
Смяната на управителя на БДЖ през изминалата седмица отново ни кара да обърнем поглед към проблемите с управлението на публичните предприятия. Накратко: министърът на транспорта и съобщенията уволни управителя на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД с мотиви лошо мениджърско управление на дружеството, нарушения при изпълнение на ремонтите на мотрисите и влошени финансови резултати за последното деветмесечие. Да не забравяме и че само преди 6 месеца – през юни, бяха уволнени директорът на холдинг БДЖ и председателят на съвета на директорите на държавния превозвач. Слабото управление на БДЖ – ПП не е новина за никого, а ниското качество на услугата, предоставяна от дружеството, от години е обект на обществена критика и безплодни опити за реформа и подобряване.
Поглед към Плана за възстановяване и устойчивост: приоритети, инвестиции, очаквани резултати
ИПИ / 14.12.2021
Настоящият анализ има за цел да представи същността на Механизма за възстановяване и устойчивост, историята на включването на България в пакета „Следващо поколение“ и вече подадения Национален план за възстановяване и устойчивост на България. Засичането на заложените в страната параметри за изпълнение, приоритетите на ЕС и планираните инвестиции в останалите страни членки показва доколко България се вписва в общите политики на Съюза. Инвестициите, включени в българския план, очертават пътя на страната към осъществяването на важни реформи, възстановяването от пандемията и нейните последствия и постигането на устойчив икономически растеж.
Поглед към новите регистрации
ИПИ / 17.12.2021
Регистрациите на нови компании очертават поне най-общо очакванията на гражданите и предприемачите за бъдещето, склонността за риск и общите настроения в страната. Първият локдаун през пролетта на 2020 г. се отрази във всички страни с рязко намаление на новорегистрираните фирми. Това, което различава страните обаче е какво се случи след това.
Видео: Неравенството във възможностите в България – разрези, оценка и възможни решения
ИПИ / 17.12.2021
Второто обсъждане се проведе на 16 декември 2021 г. ИПИ представи задълбочен анализ на неравенството във възможностите в България. Докладът разглежда неравенството във възможностите с най-различни разрези и в множество сфери, в т.ч. в образованието, здравето, жилищните условия и т.н. На база данните и изводите от доклада бяха обсъдени средносрочните предизвикателства пред социалната политика в страната, които имат отношение и към дискусията за държавния бюджета за 2022 г.