IME
Покана за събитие: Неравенството във възможностите в България – оценка, разрези и възможни решения
ИПИ / 10.12.2021
Обсъждането ще се проведе на 16 декември 2021 г. ИПИ ще представи задълбочен доклад за неравенството във възможностите в България. Докладът разглежда неравенството във възможностите с най-различни разрези и в множество сфери, в т.ч. в образованието, здравето, жилищните условия и т.н. На база данните и изводите от доклада ще бъдат дискутирани средносрочните предизвикателства пред социалната политика в страната и възможностите за ефективни мерки с поглед към предстоящите обсъждания за държавния бюджет за 2022 г.
Възстановяване на няколко скорости
Адриан Николов / 10.12.2021
За да оценим влиянието на кризата и темпа на възстановяване между отделните икономически дейности сравняваме индекси на сезонно изгладената брутната добавена стойност, отработените часове и заетите лица. И в трите случая за базисен период е взето последното тримесечие преди кризата – четвъртото на 2019 г., а при брутната добавена стойност се ползват стойностите по средногодишни цени от 2015 г. с цел елиминиране на влиянието на промените в ценовите равнища. Изменението на индексите в основните икономически дейности е представено в графика 1 по-долу. Трябва да се има предвид, че данните за 2021 г. са предварителни, и е възможно да има разминавания в реалните стойности.
Испания получава първи редовен грант след аванса, а ние?
ИПИ / 10.12.2021
След известно затишие около Механизма за възстановяване и устойчивост и националните планове на страните от ЕС, през последните дни отново се нароиха новини, засягащи както българския документ, така и някои интересни събития около действията на Комисията по отношение на отделни европейски държави.
Възможното от Плана за възстановяване в областта на правосъдието
ИПИ / 10.12.2021
В разгара на коалиционните преговори от Брюксел получихме поредните бележки и коментари по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Разбира се, вродената ни самокритика веднага определи нещата като злополучни, а бележките като фатални. Това съвсем не е така и има своето обяснение.
Регионални профили 2021: Развитие по време на пандемия
ИПИ / 09.12.2021
За десета поредна година Институтът за пазарна икономика представя „Регионални профили: показатели за развитие” – единственият по рода си алманах на регионалното развитие в България. Изследването се основава на 66 индикатора, които оценяват икономическата и социалната среда в 28-те области в страната. Всички данни са представени в изданието, както и на специализираната страница на ИПИ – www.regionalprofiles.bg
Социалните плащания през 2022 г.: сметки по първите идеи
Лъчезар Богданов / 10.12.2021
Коалиционните преговори все още не са приключили, но засега изглежда се оформя съгласие бюджетните параметри за 2022 г. да се обсъждат и финализират през януари. Това се отнася и до дискусията по евентуални промени в различните програми за социално подпомагане и достъпа и размера на обезщетенията, които се изплащат от осигурителната система. Публичният дебат до момента е доминиран от три теми – увеличението на пенсиите, размерите на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход. Междувременно служебният министър на финансите обяви няколко намерения, залегнали в разчетите за т.нар. „базов бюджет“, който изглежда се разработва в министерството. Почти сигурно е, че този вариант на проект за бюджет няма да бъде основа на работата на бъдещото редовно правителство, но е много вероятно предлаганите промени да бъдат възприети или поне обсъдени от новите управляващи.
Самотата на необслужваната бензиностанция
ИПИ / 10.12.2021
Може да не е толкова скоро, но бъдещето е на зареждането с горива на самообслужване. Показателно е, че има и обекти на големи вериги, които минават на нощен режим – на самообслужване. Макар иновациите да идват трудно в България, този тип бензиностанции ще престанат да бъдат самотни изключения. Въпреки рестрикциите и тежките процедури. А и “зелената революция” с електромобилите изглежда отдалечена с десетилетия. Не само в България.
Покана за събитие: Поглед към Плана за възстановяване и устойчивост
ИПИ / 10.12.2021
Анализът има за цел да представи същността на Механизма за възстановяване и устойчивост, историята на включването на България в пакета „Следващо поколение“ и вече подадения Национален план за възстановяване и устойчивост на България за общо 21 млрд. лева. Засичането на заложените в страната параметри за изпълнение, приоритетите на ЕС и планираните инвестиции в останалите страни членки показва доколко България се вписва в общите политики на Съюза. Инвестициите, включени в българския план, очертават пътя на страната към осъществяването на важни реформи, възстановяването от пандемията и нейните последствия и постигането на устойчив икономически растеж.