IME
Увеличаването на майчинството не решава демографската криза
Зорница Славова / 24.09.2021
Увеличаването на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст само би стимулирало още повече жени да стоят по-дълго в майчинство, защото в общия случай финансово обезсмисля връщането на работа в почти цяла България и в почти всички сектори на икономиката.
Паметна бележка за важността на ССБ по повод последното общо събрание на организацията
Иван Брегов / 24.09.2021
Съюзът на съдиите в България е най-представителната като брой членуващи съдии организация, която отдавна е доказала значимостта си не само за съдийската общност, а и за обществото ни като цяло. Исторически ССБ е инициатор на множество от идейните решения за преодоляване дефицитите на българските съд и прокуратура. От 90-те години насам ССБ застъпи идеята и положи усилията за изграждането на съдийско училище, прераснало в днешния Национален институт на правосъдието, въвеждане на конкурсното начало за постъпване и повишаване на съдиите и прокурорите, необходимостта от изменения на действащата Конституция с цел постигане на независимост на съдебната власт. Част от тези начинания първо бяха сведени до законови приложими решения, а впоследствие обезсмислени от политическата власт поради видимото си неудобство.
Комисията отпуска първите авансови плащания по механизма за възстановяване и устойчивост
ИПИ / 24.09.2021
В началото на 2021 година беше одобрен Механизмът за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, чрез който се подкрепят усилията за реформи и инвестиции на страните - членки за справяне с икономическите и социални последици от COVID-19 пандемията. Механизмът разпределя 723,8 млрд. евро, като 385,8 млрд. от тях са под форма на заеми, а 338 млрд. евро – под форма на безвъзмездна помощ. За получаване на финансиране всяка страна изготвя национален план за възстановяване и устойчивост, в който поема ангажименти за структурни реформи и представя проектите, към които ще насочи средствата.
Конкурс за стажанти-сътрудници в ИПИ с фокус върху социалната политика
ИПИ / 17.09.2021
Институтът за пазарна икономика обявява конкурс за стажанти-сътрудници, които имат интерес в сферата на социалната политика. Стажантите ще се включат активно в проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”.
София с най-ниска безработица в годината на пандемията
Петър Ганев / 24.09.2021
Пандемията повиши безработицата в цялата страна, като коефициентът на безработица нарасна от 5,6% през 2019 г. до 7,4% през 2020 г. Това са данните на Агенцията по заетостта и са на база брой официално регистрирани безработни в страната. Големият ефект настъпи в месеците на извънредното положение – март-май 2020 година – когато за няколко седмици бяха изгубени над 100 хил. работни места. Макар да последва известно възстановяване, ударът на пандемията не бива да се подценява – общините с традиционно ниска безработица отбелязаха най-неблагоприятни нива в последните пет години.
2% в твоята община – кметовете с ясно послание за промяна
Петър Ганев / 24.09.2021
През изминалата седмица екип на ИПИ участва активно в традиционната Годишна среща на местните власти. Форумът събира на едно място всички кметове в страната и дава посока на местното самоуправление за следващата година. Въпреки множеството проблеми и предизвикателства пред общините, в това число и тези, породени от пандемията, на преден план бяха изведени две теми, които показват желанието за структурна промяна в местните власти – с фокус върху икономиката и собствените ресурси, а не върху зависимостите от държавата. Форумът започна с дискусия за икономика, инвестиции и развитие на индустриални зони, което само по себе си е показателно за еволюцията в мисленето по места. Голямата тема на срещата обаче беше финансовата децентрализация и конкретно идеята за преотстъпване на 1/5 от приходите от облагането на доходите.
УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 1998-2020
ИПИ / 20.09.2021
Разгледаните доклади стават общо 1035, обхващат 23 години от работата на администрацията (от 1998 до 2020 г.) и включват разходи за близо 156 млрд. лв. публични средства.