IME
Ще се справи ли служебното правителство с плана за възстановяване в областта на правосъдието
ИПИ / 16.07.2021
Усилие на служебното правителство е да представи пред Европейската комисия Националния план за възстановяване и устойчивост. Основен проблем и за това управление обаче се очертава какво да се прави, така че да се оправдае разходът на средства и обвързано ли е това с потенциални належащи реформи. В обсъждането на българския план се изразяват някои опасения от администрацията, които според две от министерствата ги възпират от смели предложения и авангардни и важни действия.
Едва 38 общини се справят по-добре с математиката, отколкото с българския език
Адриан Николов / 16.07.2021
Натрупването на няколко външни оценявания в различните степени на училищното образование – след четвърти, седми, десети и дванадесети клас – ни позволяват да сравняваме постиженията на учениците в хода на образователния процес. Тук се спираме върху различията в резултатите по общини при оценяването по български език и математика след 10 клас.
Приоритетите във висшето образование – има ли смисъл
Зорница Славова / 16.07.2021
Правителството ще подкрепя определени професионални направления и специалности в университетите чрез освобождаване на студентите от семестриални такси. Така студентите от 8 професионални направления и 18 защитени специалности, определени като такива с най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда, се освобождават от семестриални такси.
Изгубените конопени полета
ИПИ / 16.07.2021
В този текст става дума единствено за индустриален коноп. Отглеждането му и производството на продукти от него е сред най-бързо развиващите се сектори в ЕС и по света. В България често не се прави разлика между Канабис Сатива и друг сорт на канабиса, Канабис Индика, популярен като марихуана. Затова и споменаването на марихуана е неизбежно.