IME
Фискалната позиция – по-добра от общото мнение
Калоян Стайков / 14.05.2021
Дебатите около държавния бюджет са изключително оживени още от миналата година - резултат от неясния ефект от пандемията и разходите за изцяло нови и неприлагани социално-икономическите мерки за справянето с последствията от нея - но в края на годината стават още по-нажежени заради предстоящите тогава парламентарни избори през 2021 г. Дебатът остава централен както преди, така и след миналите избори, а предвид предстоящите предсрочни такива, се очертава да се води през цялата година. През последните месеци преобладават основно политически оценки за фискалното състояние на страната, но от данните за първите три месеца, както и предварителни данни за април, вече може да се даде малко по-ясна оценка на ситуацията.
За какво първо трябва да говорим, когато говорим за реформа на съдебната карта
Екатерина Баксанова / 14.05.2021
Необходимостта от оптимизация на съдебната карта е безспорна. Динамичните обществени, икономически и демографски процеси, съчетани с факта, че България е една от държавите в ЕС с най-голям брой съдилища и съдии (на 100, 000 души население), обуславят по-малка ригидност на съдебната карта. Засега обаче Висшият съдебен съвет (ВСС) изглежда се проваля в това начинание след като предложеният от органа модел за реформа срещна сериозен и обоснован отпор сред магистратите, а и адвокатите.
ИНДЕКС НА ДЪРЖАВАТА „БАВАЧКА“ 2021
ИПИ / 13.05.2021
Четвърто издание на ИНДЕКС НА ДЪРЖАВАТА „БАВАЧКА“ за най-добрите и най-лошите места в Европа за хапване, пиене, пушене и вейпинг. България заема 22-ро място, нареждайки ни сред по-либералните страни.
Икономиката отвъд предизборната кампания
Лъчезар Богданов / 14.05.2021
Европейската комисия публикува пролетната си прогноза за развитието на икономиката. Тя дава чувствително по-оптимистичен поглед за темпа на възстановяване през тази и следващата година. Комисията прогнозира ръст на БВП от 4,2% за ЕС (и 4,3% за еврозоната) през 2021 г. и 4,4% през 2022 г. Това е значително подобрение в сравнение със зимната прогноза, в която очаквания растеж за еврозоната беше 3,8% за 2021 г. и 2022 г. и съответно 3,7% и 3,9% за целия ЕС. Основните допускания зад прогнозата са няколко. На първо място, анализът потвърждава тенденцията стопанската активност да се засяга в по-малка степен през зимата на 2021 г. в сравнение с първоначалния ефект от пандемията през 2020 г. Напредъкът на ваксинацията дава перспектива за трайно минимизиране на ограничителните мерки в следващите тримесечия, макар за 2022 г. все още да се отчита ефект от съществуващата заплаха за общественото здраве.
Доколко прозрачни са институциите през 2021 г.
Зорница Славова / 14.05.2021
За поредна година Програма Достъп до информация (ПДИ) представи резултатите от мащабно проучване на прозрачността на институциите. За 2021 г. изследването включва преглед и оценка на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично-правни субекти и независими органи на власт.