IME
Какво се случва с правосъдието в Националния план за възстановяване и устойчивост до Европейската комисия
Екатерина Баксанова и Иван Брегов / 29.04.2021
Много се изговори и изписа за Националния план за възстановяване и устойчивост, но малко внимание се обърна на темата за правосъдието в него - макар неговата предвидимост, ефективност и независимост да са едни от основните фактори за насърчаваща просперитета бизнес среда. Планът, за съжаление, се съсредоточава предимно върху проектите за разходи като игнорира важността на ефективността и независимостта.
Бедността се задържа, но структурните проблеми остават
Адриан Николов / 29.04.2021
Годините на бърз икономически растеж през втората половина на изминалото десетилетие донесоха със себе си и бързо повишаване на доходите. Публикуваните тази седмица данни за бедността и социалното изключване за 2020 г. година обаче сочат леко повишаване на дела на бедните, запазване на високото подоходно неравенство и промени в материалните условия на домакинствата. В настоящия текст разглеждаме основните изменение в новите данни и техните обяснения.
Ирационалността на избирателите и българската ситуация
Д-р Боян Иванчев / 29.04.2021
Поради големите разлики в психологическите очакванията на потребителите-гласоподаватели измерени от НСИ през 2021 г. спрямо 2009 г., считам, че българските избиратели към средата на 2021 г. не са поставени в условията на избор при „сигурна загуба“ и поради това техния избор ще се придържа към класическото „избягване на загубата/риска“ (loss aversion/risk aversion) и към ефекта на сигурността (certainty effect). Този избор е по-близък до българската народопсихология и „здрав разум“, и „субективна рационалност“ в конкретната политико-икономическа ситуация и те не предполагат драматична разлика при избора на гласоподавателите при предстоящите извънредни парламентарни избори в България т.е. не предполагат рязко падане на подкрепата за управляващата до сега партия ГЕРБ.
Произведената продукция разкрива големите центрове и осите на развитие
Петър Ганев / 29.04.2021
Общо 194 млрд. лв. е стойността на произведената продукция от нефинансовите предприятия в страната през 2019 г. Преработващата промишленост продължава да бъде водеща с близо 69 млрд. лв. или 35,5% от произведената продукция от нефинансовите предприятия. Дигиталният сектор обаче е най-динамичният, като информационните и комуникационните технологии отчитат ръст на продукцията от 17% през 2019 г., достигайки до 12,4 млрд. лв. или 6,4% от общата стойност. Данните за произведената продукция от нефинансовите предприятия на общинско ниво дават много ясна представа за регионалното разпределение на икономиката, в т.ч. тежестта на големите икономически центрове и оформянето на тяхната периферия.
Какво показва образователната статистика за настоящата учебна година
Зорница Славова / 29.04.2021
Националният статистически институт (НСИ) публикува данните за образованието през учебната 2020/2021 г., обхващащи предучилищното, училищното и висшето образование. Данните сами по себе си са интересни, но си струва да изведем и някои основни наблюдения и връзки с други фактори, статистики и реалности.