IME
Време е за края на 60/40
Петър Ганев / 26.02.2021
Последните дни бяха противоречиви. Първо стартира масовата ваксинация. Както започна, така и спря – разбирай, че някой написа във фейсбук. В същото време е видимо очакването на 1 март да отворят заведенията. Но докато отворят, то взе, че тръгна нова вълна на вируса. В това противоречие сме вече близо година – коронакризата не бърза да си ходи. Въпреки това, ситуацията днес е различна от март/април 2020 г. Незабранената икономика, в т.ч. индустрията, отдавна не е в условията на непосредствен форсмажор. За разлика от миналата пролет, днес изглежда, че на хоризонта има и решение – ваксинацията върви бавно, но е ясно, че бройките само ще се покачват.
Изкуството да не униваш
ИПИ / 26.02.2021
В края на 2020 г. ИПИ започна да публикува поредица от конкретни примери, които представят личните истории и поглед на хора и бизнеси, засегнати директно от свръхрегулациите. Последният материал дава една различна история, която представя трудностите пред свободните артисти в условията на пандемия. Интервюто и репортажът са направени от Красимир Цигуларов. Снимката е на Марин Каравелов.
Бележки и препоръки относно проекта на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.).
ИПИ / 26.02.2021
Приветстваме усилията за навременно изработване на актуална антикорупционна стратегия. Същевременно, буди безпокойство липсата на аналитичен прочит на изпълнението на изтеклата вече стратегия за периода 2015-2020 г. Документът, озаглавен „Проект на анализ” е по-скоро наративен отчет за предприети законодателни и административни действия, но напълно лишен от идентифициране на проблемните аспекти от нормативен порядък и правоприложението на ЗПКОНПИ и съпътстващото законодателство.
Командироване на магистрати или кадруване тихомълком?
Екатерина Баксанова / 26.02.2021
Преди година ИПИ анализира в детайли командироването на магистрати като проследи както (ретроградността на) нормативната уредба, така и практическите проблеми, които възникват при упражняването му. Данните от регистрите на командированите магистрати показаха, че от мярка, която следва да реши временен кадрови дефицит и да балансира натовареността в органите на съдебната власт – т.е. да се прилага по изключение, командироването понякога може да се изроди в инструмент за заобикаляне на конкурсното начало, който се използва произволно и немотивирано. Така може да се стигне до фаворизиране на определени магистрати, чиято зависимост от командироващия представлява сериозен корупционен риск.
Карти: Размер и динамика на изравнителната субсидия за общините
Адриан Николов / 26.02.2021
Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме размера и изменението на изравнителната субсидия, която общините получават от бюджета през 2021 г. Основното предназначение на изравнителната субсидия е да преодолее част от неравенствата в капацитета за предлагане на местни услуги на по-малките и по-слабо икономически развитите общини и да компенсира различията в собствените им приходи и (отчасти) субсидиите по делегирани дейности.
ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ИПИ / 26.02.2021
ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТРОВ