IME
Печелим олимпиади, но закъсваме с математиката
Петър Ганев и Адриан Николов / 08.05.2020
Над 55 хил. деца са се явили на матурата по математика след 7 клас през 2019 г. На този етап от тяхното образование изпитът по математика е задължителен, затова и техният брой е толкова голям. Резултатите от това масово изпитване, погледнати през призмата на общините, са силно притеснителни. В почти всички случаи оценките са значително по-ниски спрямо тези по български език и литература. В нито една община учениците не успяват да постигнат средна оценка от много добър 4,50 на изпита по математика. Едва в 10 общини се отчита средна оценка над 4,00, в т.ч. някои съвсем малки, както и Столична, Варна и Бургас. Последните три обаче са на ръба и реално са на няколко стотни от изпадането под границата от 4,00.
Какво предстои за Фонд затворно дело
Иван Брегов / 08.05.2020
При така изложените аргументи предстои важен анализ от страна на Агенцията и трудно решение за Министерския съвет. Важно би било всяко правителство да не прави постоянни преобразувания на Затворно дело, затова и сега следва да бъде намерено максимално вярното решение, за което имаме съмнения, че ще се случи.
Демокрацията в риск заради пандемията?
Наталия Николова * / 08.05.2020
Разпоредбите за извънредни ситуации, като тези, прилагани в почти всички страни в настоящата криза с COVID-19, дават възможност на държавите временно да ограничават личните права и свободи, както и контрола върху публичните власти, за да могат да реагират достатъчно ефективно в настъпилата пандемия. Предишни изследвания на тази тема показват, че някои лидери злоупотребяват с извънредно придобитите си правомощия и ги прилагат в своя полза, създавайки подобен на авторитарен режим. В момента за 48 от държавите в света (включително България) има висок риск от нарушаване на демократичните стандарти заради въведените мерки в борбата с COVID-19. За други 34 държави рискът е среден.
Програма Достъп до Информация представи Граждански одит на активната прозрачност'2020
ИПИ / 08.05.2020
На 7 май 2020, на онлайн пресконференция, Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишното си проучване чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.
Очертания на кризата: първи данни
Лъчезар Богданов / 08.05.2020
измерения на иначе предполагаемите тежки въздействия от пандемията и мерките за ограничаването й. Това, което се вижда, потвърждава проявлението както на шок в предлагането, причинен от директни забрани и блокиране на веригите на доставка, така и на рязка промяна на потребителските нагласи в резултат на пълната и дълбока неизвестност и свързаното с това поведение на екстремна предпазливост. Трябва да се има предвид все пак, че стойностите на множество индикатори за март и първото тримесечие се базират на оценки и предварителни данни, и най-вече на това, че в повечето европейски страни агресивните ограничителни мерки на правителствата бяха въведени едва в средата на март; всичко това означава, че по-реалистична картина ще дадат данните за април и май.
Бедност 2019 и поглед към 2020-та
Адриан Николов / 08.05.2020
Изминалата година ще остане като най-добрата в последното десетилетие за пазара на труда и благосъстоянието на домакинствата, както демонстрирахме чрез структурата на домакинските бюджети. На сходни изводи навеждат и данните за бедността и социалното включване, най-важните от които ще разгледаме днес.
Време за поправяне на грешки: правата на „невидимите“ кредитори
Красен Станчев / 08.05.2020
Наблюдението на сделките, договорите, заетостта и стопанската дейност от 13 март насам показва, че фирмите и гражданите правят всичко възможно да запазят човешкия капитал и възможности за нормална работа след отмяна или облекчаване на ограниченията, наложени от извънредното положение. Това настроение изисква внимателен подход, когато такова облекчаване започва на дело, с неизбежното предварително изменение на наложеното от закона за извънредното положение. Но в планираните промени на този закон могат да бъдат допуснати нови грешки