IME
Да внимаваме за втора вълна към бюрата по труда
Петър Ганев / 30.04.2020
Данните на НСИ за предприетите мерки от нефинансовите предприятия по отношение на наетия персонал дават ясна представа за случилото се през месец март, тоест непосредствената реакция от обявеното извънредно положение. Вече прегледахме всекидневното движение на безработицата в първия месец от извънредното положение, както и характеристиките на безработните, в т.ч. разпределението по области. Новите данни на НСИ позволяват да разгледаме повече детайли, включително ползването на платен и неплатен отпуск, както и да проследим седмичното движение на безработните по области.
Как ще се похарчат 24 млн. лв. в съдебната система през 2020 г.
ИПИ / 30.04.2020
Работата на отделните членове на ВСС в комисиите не подлежи на никакъв контрол. При изтичане на мандата им всеки от тях трябва да получи оценка според утвърдената методика, която „общо и словесно да отразява изпълнението на компетентностите на ВСС като колективен орган”. В действителност, като оценка се вписва „съответна”. И в тази съответност стоят безконтролни и немотивирани разходи, а поддръжката на съдилищата остава стихийно и непланирано занимание. Нещо повече – в момента част от същите тези членове на съвета обсъждат дали да отнемат стопанисването на Съдебната палата в София от председателя на ВКС Лозан Панов. А има ли някаква отговорност, която да поемат за мандата си?
Корупционни рискове и полезни правни препратки в контекста на COVID-19
Марин Марчела, Председател на ГРЕКО / 30.04.2020
В момент, в който държавите безспорно са изправени пред извънредна ситуация, концентрация на власт, дерогация на основни права и свободи и когато в икономиката се вливат много средства, за да се облекчи кризата (понастоящем и в близкото бъдеще), корупционните рискове не бива да бъдат подценявани. Затова оптимизацията на антикорупционните усилия във всички процеси, свързани с COVID-19 и с пандемии като цяло, е от изключително значение.
ИПИ представя: Международно изследване „Отворен бюджет” за 2019 г.
ИПИ / 29.04.2020
Бюджетната прозрачност е критично условие за добро управление и гражданско участие в условия на глобална пандемия Глобалната пандемия от коронавирус предизвика спешна промяна в бюджетните приоритети и увеличаване на публичните разходи в повечето държави по света. Публикуваното днес издание на международното изследване „Отворен бюджет“ показват, че за съжаление едва една от пет от оценените 117 страни покриват минималните стандарти за прозрачност, контрол и ефективност на гражданското участие в бюджетния процес.
Неравенството в материалните условия е най-голямата пречка пред обучението онлайн
Адриан Николов / 30.04.2020
Много малко сфери останаха незасегнати от мерките, които целят ограничаването на разпространението на коронавируса; на почти всички се наложи да преформатират малко или много начина си на работа, за да се съобразят с новите условия. Несъмнено образователната система преживя един от най-значимите шокове и беше принудена в рамките на дни да пренесе целия образователен процес, от класната стая в интернет, къде - успешно, къде - не толкова. Успехът или провалът на този преход е предопределен от редица фактори - от цифровите умения на учителите и гъвкавостта на училищната управа, до техническата осигуреност на учениците и желанието на родителите да подпомагат обучението им в хода на извънредното положение.
Този път е различно?
Калоян Стайков / 30.04.2020
През последните няколко месеца светът е изправен пред безпрецедентна криза – вирусна пандемия, справянето с която включва затваряне на търговски обекти, ограничаване на дейността на различни бизнеси, пътническия и товарния транспорт и др. За разлика от предната икономическа и финансова криза от 2008-2009 г., когато икономическият шок е от страна на търсенето, този път шокът е от страната на предлагането, но голяма част от икономическите мерки са сходни. Такива включват схеми за запазване на заетостта, държавни гаранции за отпускане на кредити, схеми за стимулиране на инвестиции и др. Всичко това навежда на мисълта, че въпреки разликите между настоящата ситуация и тази от предходната криза, могат да се наблюдават сходни действия, особено в отделни сектори, като електроенергетиката, където мерките обикновено остават почти незабелязани.
Карти: Деца в детските градини по общини
ИПИ / 30.04.2020
След като стана ясно, че яслите и детските градини на този етап остават затворени заради коронавируса, ИПИ публикува на „265 истории за икономика“ карта с данните за разпределението на децата в детските градини за учебната 2019/20 г. Картата дава обща представа в кои общини най-много деца ще стоят вкъщи, вместо да посещават градина, а семействата им ще трябва да осигурят поне един възрастен за грижа през работния ден.