IME
Положителни новини от домакинските бюджети
Явор Алексиев / 22.02.2019
Българските домакинства споделят две общи и дълготрайни тенденции – една положителна (намаляването на относителния дял на разходите за храна) и една отрицателна (покачването на разходите за данъци и осигуровки).
Наблюдават ли се държавните предприятия със значителен фискален риск?
Петя Георгиева / 22.02.2019
Част от държавните предприятия представляват по-сериозен интерес поради факта, че са твърде „големи”. Това, че са големи само по себе си не е проблем. Проблем е фактът, че тези големи предприятия носят значителен фискален риск, тъй като в случай на лошо управление или дори фалит държавата чрез бюджета ще се наложи да ги спасява. Колко голям обаче е рискът?
(Пред)окончателното завръщане на филтрите и данък линк
Адриан Николов / 22.02.2019
От време на време (май по-често, отколкото ни се иска) лошите идеи успяват да оцелеят неочаквано дълго в администрацията на ЕС, независимо от атаките и натиска, на които са подложени.
Съдебната карта – всички проблеми на съдебната реформа накуп
Иван Брегов / 22.02.2019
Системата за натовареността е на път да бъде изоставена и да се върне предишният модел: кой колко дела решава, без оглед на сложност и времеемкост. А това е на път да провали друг основен проблем – прекрояването на съдебната карта на страната.