IME
Да си кажем нещата за политическото отмъщение към съдебната власт
Иван Брегов / 28.07.2017
Една година след последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които бе направен опит да бъде уредена поне минимална независимост на съда от натиска на политиците и прокуратурата, управляващото мнозинство на практика обезличи достиженията от промените в Конституцията през 2015 г. и ЗСВ от 2016 г.
Как се определя минималната заплата по света
Адриан Николов / 28.07.2017
През последните седмици темата за минималната заплата и механизма на нейното определяне отново излезе на преден план. В тази връзка е интересно да се прегледат различните системи за определяне на минималното заплащане, прилагани по света, от които могат да се почерпят добри практики за България.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода август-октомври 2017 г.
28.07.2017
Търсим хора, които имат интереси в областта на икономическия анализ, подкрепят идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава и притежават въображение и готовност за работа в екип.
Защо държавата продължава да харчи за увеличаване на заетостта, въпреки че не знае как
Зорница Славова / 28.07.2017
Последните данни на Евростат показват много точно упорството на българските правителства да наливат пари в субсидирана заетост без грижа за действително повишаване на конкурентоспособността и социалния статус на безработните.
Министерството на младежта и спорта залага на хазарт
Иван Брегов / 28.07.2017
На този етап отговорното министерство по изпълнение на политиките по превенция на хазартна зависимост или се чувства необвързано от националните политики, или няма капацитет да упражнява функции в тази област. Така изпълнението на държавната политика в превенцията и борбата със зависимостите в хазарта ще бъдат изпълнявани на хазартен принцип.
Летен семинар "Europe & Liberty", Банско 2017
28.07.2017
В периода 16-22 юли 2017 г. в Банско се проведе традиционното издание на летния семинар "Europe & Liberty", организиран от Института за пазарна икономика, Института за икономически изследвания - Европа (IES – Europe) и Фондация за свободата „Фридрих Науман” (FNF). Семинарът беше подкрепен и от индивидуални дарители.