IME

Финансова информация

Автор: ИПИ / 11.05.2018

 

2017

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2016

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2015  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2014  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2013  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2012  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2011  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2010  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2009  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2008 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2007 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс