"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 31.07.2020

Много от идеите нито са нови, нито са насочени към подкрепа за възстановяване и растеж в период на безпрецедентен спад в стопанската активност в Европа и голяма част от света. Ясно е, че сега е политически удобно всяко действие, промяна в закон или допълнителен разход да се представя за антикризисно. Очевиден е също така и стимулът да се етикетират всички инициативи с бюджетен ефект като непосредствено насочени към решаване на социални, здравни или икономически проблеми, свързани с пандемията – най-малкото това позволява да се финансират с пренасочени средства от европейските фондове.

Зрелостните изпити по общини: Английският език е с по-висока успеваемост в сравнение с българския и математиката

Адриан Николов / 31.07.2020
Днес се спираме по-подробно на резултатите на три изпита на общинско ниво – задължителният по български език и литература и избираемите по математика и английски език Тъй като Министерството на образованието не публикува официални данни за резултатите от матурите на ниво община, ИПИ ги изчислява на база на публикуваните от МОН отворени данни на ниво училище, претегляйки с броя явили се ученици в отделните учебни заведения. Точността на изчисленията се проверява с по-нататъшно агрегиране и претегляне на ниво област и сравнението им с официалните данни на това равнище.

Още един детайл от неравното третиране на съда и прокуратута

Иван Брегов / 31.07.2020
Към настоящия момент главният прокурор не се подчинява на никакви правила за прозрачност и отчетност по отношение на повдигане на обвинения и предаване на съд, но заедно тази безотчетност се простира и върху начина, по който се харчат парите на данъкоплатците. Ако фигурата на главен прокурор концентрира в себе си толкова правомощия и толкова малко задължения за прозрачност и отчетност, въпросът е какъв е смисълът от съществуването на прокурорската колегия на ВСС? Нормативната уредба и практиката по определяне на капиталовите разходи в системата от съдилища навеждат на мисълта, че тя се използва като инструмент за влияние върху съдилищата.

Пандемията дава идеи за социалната политика

Петър Ганев / 31.07.2020
Отговорът в социалните дейности срещу коронавируса най-вероятно показва пътя и към по-устойчивия модел на социални услуги. Ако изведнъж осъзнахме, че предоставянето на топъл обяд или чисто физическата подкрепа в пазаруването, в т.ч. от доброволци, е далеч по-значимо от всякакви сложни програми по време на карантина, то това най-вероятно е вярно и без пандемия. Текущата патронажна каша от местни дейности и различни европейски програми следва да намери някакъв по-завършен образ, който да обедини социалните услуги към възрастните хора в единен механизъм.

Правни организации искат изслушване в Европейския парламент

ИПИ / 31.07.2020
Няколко експертни организации, извършващи наблюдение върху правосъдната система, изпратихме писмо до Комисията по човешки права, правосъдие и вътрешни работи и Антикорупционната група в Европейския парламент.