"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 24.07.2020

През 2020 г. за пореден път се потвърждава изводът, че промените в местните данъци следват много тясно електоралния цикъл – в изборните години почти няма увеличения, но това задържане неизменно се наваксва в първите години от мандата. Местните избори миналата есен обаче бяха последвани от своеобразен антирекорд за последното десетилетие.

Времето на двойните стандарти свърши

Екатерина Баксанова / 24.07.2020
Тепърва предстои съд да прецени дали деянието е съставомерно след разглеждане на делото по същество. Към настоящия момент и двете съдебни инстанции, гледали мярката за неотклонение на обвиняемия, постановяват отказ за задържането му под стража, за което настоява прокуратурата. Според първата (Софийски градски съд) разследването не е извършено обективно и липсват данни за извършено престъпление. Според втората (Софийски апелативен съд) има превес на събиране на обвинителни доказателства и деянието е укоримо, но само от гледна точка на Етичния кодекс на магистратите.

Гневът си струва усилието, стига да е в правилната посока

Иван Брегов / 24.07.2020
Две седмици на протести и искане оставките на кабинета „Борисов 3“ и на главния прокурор Гешев. Недоволството към изпълнителната власт е политически акт, който не поражда конфликти – изгубилото доверие управление може да бъде сменено чрез избори, а хората пряко изразяват гнева и недоволството си на правилното място - пред Министерския съвет. Тоест управляващите ги чуват и въпрос на чисто политически процеси е дали да се съобразят с исканията им. Искането оставката на главния прокурор обаче трябва да става и пред други врати.

Инвестициите в съдебната система - стихийни, вместо стратегически

Калоян Стайков / 24.07.2020
Инвестициите в съдебната система в България са ниски и страдат от слабо прогнозиране, изпълнение и отчитане, въпреки че тя разполага с широки възможности и гъвкавост в управлението на капиталовите си разходи. Това показва ново изследване на ИПИ, което прави преглед на нормативната рамка, решенията за отпускане на капиталови разходи и бюджетната практика в съдебната система. Независимо от ниския дял на капиталовите разходи в общия бюджет на съдебната система – за сметка на доминиращ дял на текущите разходи, и най-вече, на разходите за заплати, планирането им е свръхоптимистично, тъй като няма година, в която да са изпълнени.

В големия град живеем по-натясно

ИПИ / 24.07.2020
На колко широко живеят българите? ИПИ представя данните на НСИ за полезната площ на жилищата в страната за 2018 г., като ги отнася към населението по общини. Данните за страната варират значително, като е видима разделителна линия както по региони, така и спрямо големината на населените места.