"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 17.07.2020

Ако падне Борисов, ентусиазмът ще стихне. Тогава е твърде възможно Гешев да се укрепи. Именно във времето на смяна на правителства фигурата на главния прокурор в настоящия ѝ модел се превръща в реален център на властта, тъй като държи компромати срещу политическия елит. А предвид факта, че добре помним кой и как избра Гешев не е трудно да се досетим, че би го използвал да разубеди всеки политически лидер от инициативи именно за реформа на прокуратурата. Така вероятността да я подкараме бързо постарому остава, а никак не бива.

Конституционният съд потвърди рамката и посоката на реформата в социалните услуги

Лъчезар Богданов / 17.07.2020
Съдът отхвърли искането на групата народни представители в останалата му част, включително и за обявяване закона за противоконституционен в неговата цялост. Решението на практика потвърди духа на закона, основните му цели, принципи и използвани подходи за на предоставяне, контрол и финансиране на социалните услуги в България. Това е важна стъпка, която оставя отворена възможността за реформа в сферата на социалната политика, насочена към повече адекватност, ефективност и ефикасност на публичните разходи, и, в крайна сметка, намаляване на бедността и социалното изключване.

Варна – град на знанието

17.07.2020
Варна е най-големият икономически център в Северна България с произведена продукция от над 10 млрд. лв. за 2018 г. Морската столица разполага с чудесна образователна инфраструктура, традиционно привлича таланти и успешно преориентира икономиката си към по-високата добавена стойност, стъпвайки на дигиталните умения и развойната дейност в корабоплаването, информатиката и медицината.

ERM II – нова глава за България в ЕС

Калоян Стайков / 17.07.2020
Усилията за присъединяване на лева към ERM II не започват преди две години, а още с присъединяването на България към Европейския съюз и най-накрая дават своя резултат. Той обаче не е нито крайна цел, нито „чакалня“, в която икономиката изчаква да ѝ се случи нещо хубаво. Напротив – това е единствено неизбежна стъпка, междинна спирка, по пътя към крайната цел, която е заменянето на паричния съвет с единната валута.

Депутатите не искат аптеки в малките населени места

Петър Ганев / 17.07.2020
Тази реалност в малките и обезлюдяващи се населени места се среща челно с тежките регулации в търговията на дребно с лекарства. Тези общини нямат аптека, липсва и адекватен транспорт, а възрастното население, което е и най-нуждаещо се от лекарства, няма възможност да пътува до най-близкия град.

Сметната палата: програмното бюджетиране не се прилага за постигане на ефективно харчене на парите на данъкоплатците

Лъчезар Богданов / 17.07.2020
Обвързването на бюджетните програми с целите на политиката е и основна гаранция за прозрачност и отчетност на правителството – данъкоплатците имат право да знаят и контролират какви са целите на всяка бюджетна програма, какви мерки и действия институциите искат да финансират и дали те действително водят до постигане на тези цели.