"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 10.07.2020

С настоящото становище изразяваме позицията си във връзка с внесения от ПГ „Обединени патриоти“ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ). Считаме, че предложенията за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ не следва да бъдат приемани, тъй като са в явно противоречие с Конституцията на Република България, acquis communautaire на Европейския съюз (ЕС) и задълженията на държавата по международни договори.

Използването на европейските средства в регионите расте бързо в края на периода

Адриан Николов / 10.07.2020
Годишният преглед на използването на еврофондовете от областите и общините в страната, който прави ИПИ на база на данните, публикувани в системите ИСУН и ИСУН 2020, не крие особени изненади. Краят на програмния период (в следващите две години ще бъде изплатено всичко по него) до голяма степен потвърждава съществуващите тенденции и разпределение, а водещата „новина“ е, че вече няма нито една община без реализиран европейски проект.

Икономиката през 2020 г.: упражнения в прогнозиране

Лъчезар Богданов / 10.07.2020
Европейската комисия публикува лятната си икономическа прогноза (виж тук), която потвърждава и дори усилва песимистичните очаквания за дълбочината на срива, които вече бяха по-подробно представени в редовната пролетна прогноза (виж тук). Според последната прогноза, БВП в страните по света извън ЕС ще се свие на годишна база с 3,9% в реално изражение през 2020 г., докато в анализа от началото на май оценката за спада сочеше 2,9%. Очакването за спад на БВП в еврозоната е ревизирано от 7,7% до 8,7%, а за целия ЕС – от 7,4% до 8,3%. Запазва се основната хипотеза за бързо възстановяване през 2021 г., но прогнозираният ръст за следващата година е коригиран леко от 6,3% в майския документ до 6,1%.

Оттук накъде? Към независим съд и отчетна прокуратура

ИПИ / 10.07.2020
Последните дни са критични за българското общество. След години на мълчаливо съгласие с дефицитите в устройството на съдебната власт на показ отново излизат съвсем видимо недостатъците на българския конституционен модел – липса на гаранции за независимост на съда и пълен политически контрол на инак обявената за независима прокуратура. Уродливостта на този модел стигна дотам, че прокуратурата да опита да обезсили президентската институция, а с акциите си да се превърне във фактор в икономическия и политическия живот на страната. Всичко това се случва при абсолютно избирателно и превратно прилагане на закона и арогантност, неприсъща за държавна институция, без това да води до понасяне на отговорност. По този повод, припомняме виждането си какво и как следва да бъде направено, за да бъде правосъдието гарант за правата на гражданите и действителен елемент от модела на разделение на властите, в който власт властта да възпира: