"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 03.07.2020

Миналата седмица ИПИ представи изготвеното по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия изследване за идентифициране на потенциални пазари за експортно-ориентирани български МСП. Проучването дава картина на динамиката и промяната в структурата на търговските потоци, както и на разкритите предимства за българския износ, непосредствено преди началото на кризата, причинена от пандемията от коронавирус. Във фокуса на анализа са изделията, създавани в преработващата промишленост, като по-специално са разгледани производства, доминирани от МСП в структурата на българската икономика.

Няколко бележки по стратегията за висшето образование

Адриан Николов / 03.07.2020
Стратегическите документи имат (поне) две цели – да анализират съществуващите проблеми и предизвикателства на системите, за които се отнасят, и да дефинират в най-общ план подхода към преодоляването им. Проектът на стратегия за развитието на висшето образование през следващото десетилетие до голяма степен успява да улови дефицитите и липсите, но предлаганите решения не блестят с особена смелост и изобретателност.

Карта: покритие на кадастъра по общини

ИПИ / 03.07.2020
Картата представя данните за покритието на кадастъра в общините, отнесени към цялата им територия. Както ясно личи, повечето общини практически са завършили процеса, а едва 40 общини имат покритие под 90% от територията си през 2019 г.

Фискална политика и бизнес цикъл

Калоян Стайков / 03.07.2020
Повечето икономисти биха се съгласили с практичен подход към фискалната политика, според който данъчните ставки и дискреционните бюджетни разходи, като дял от БВП, са постоянни в хода на бизнес цикъла. Подобно поведение би позволило провеждане на антициклична фискална политика, която охлажда икономическата активност в периоди на бум, когато трупа резерви, и я стимулира в периоди на спад с помощта на натрупаните резерви. В личен или бизнес аспект повечето хора са запознати с този принцип, който разговорно е по-известен като „бели пари за черни дни“.

Габрово – зелен, интелигентен, иновативен

ИПИ / 03.07.2020
ИПИ, в партньорство с Община Габрово, изготви новия Инвестиционен профил на Габрово за 2020 г. Профилът включва информация за икономическото развитие на Габрово, в т.ч. представяне на водещите сектори от преработващата промишленост, човешкият капитал и динамиката на пазара на труда, както и потенциалът на индустриалните зони и развитието на Технологичния парк на Технически университет - Габрово.