"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 12.06.2020

Пандемията от коронавирус оказа сериозно негативно влияние върху икономическата активност. Макар вече да наблюдаваме признаци на възстановяване, предстои да видим дали то ще е трайно и кога ще бъдат достигнати предкризисните нива. Друг фактор, който също има влияние върху икономическата активност, е правителствената политика, но на този етап е трудно да се направи еднозначна преценка дали то е изцяло положително. Въпреки спешните мерки за временна подкрепа на бизнеса и ръста на безработицата, бюджетните разходи през април - най-тежкият месец от кризата, са по-ниски както в сравнение с предходния месец, така и в сравнение с април 2019 г.

Кърджали вече бие София по приток на население

Петър Ганев / 12.06.2020
Данните за механичния прираст на населението за 2019 г. носят някои големи изненади. Механичният прираст отразява миграцията на хората – заселвания минус изселвания, тоест подсказва нагласите на хората спрямо едно или друго населено място. Традиционно у нас, огромна част от общините имат отрицателен механичен прираст – изселванията са повече от заселванията, като само най-големите и някои специфични общини успяват да привлекат повече хора. През 2019 г. обаче има сериозни размествания, които са резултат от засилване на определени тенденции и появата на някои изненади.

Пет индикатора за априлския срив

Адриан Николов / 12.06.2020
Април 2020 г. ще бъде запомнен като месеца на най-тежките ограничения, наложени в опит да се спре разпространението на коронавируса. Докато доскоро оценявахме дълбочината на връхлетялата криза по-скоро по косвени показатели, тази седмица НСИ публикува редица индикатори, които ни позволяват по-точно да измерим точните ѝ измерения, засегнатите сектори и евентуалните последствия.

Шанс или проклятие: има ли визия за „новите пари“ от ЕС?

Лъчезар Богданов / 10.06.2020
Късметът помага на подготвените, затова скоростта в изготвянето на българския план е важна. В крайна сметка обаче, той ще даде смислен дългосрочен резултат, ако умно намира решения действителните пречки пред растежа и конкурентоспособността. Никак не е изключено, разбира се, да повторим в огромен мащаб вече направените грешки с предходни и настоящи траншове на „европейска солидарност“, но имаме възможност и да се поучим от тях.