"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 05.06.2020

Няма две мнения, че туристическият бранш и неразривно свързаните с него дейности са най-сериозно засегнатите от кризата с коронавируса и ограничителните мерки. Летният туристически сезон по Черноморието изглежда почти изгубен, а хотелите, ресторантите и баровете,които все пак решат да отворят,ще трябва да се съобразяват с новите пост-епидемични условия и реалности. В настоящия текст ще опитаме да направим груба оценка на загубите за българската икономика от значително по-слабия туристически сезон въз основа на данните за нощувките край морето.

Неуспехите на съдебната съветизация

Иван Брегов / 05.06.2020
През последната година правителството на Борисов положи неимоверно много усилия в сферата на правосъдието. Във вътрешен план, директно чрез правосъдния министър и опосредено през гласовете на политически зависимите членове на Висшия съдебен съвет, политическата линия е насочена към поставянето на съда под пълна зависимост, избор на удобен главен прокурор и непрестанни атаки към неудобните на властта лица.

Регулирай трудно 4

Калоян Стайков / 05.06.2020
През изминалата седмица някой реши, че цените на топлинната енергия на топлофикационните компании в страната ще се увеличат през новия ценови период юли 2019 – юни 2020 г., което не можело да стане, защото правителството е договорило „с повече от 42% по-ниски цени на природния газ“