"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 03.04.2020

Правителството може да съкрати разходи със съмнителна полза, част от тях финансирани с европейски средства. В добрите години беше лесно такива проекти да минават, особено ако носеха популярност – всичко от стадиони, грандиозни ремонти на площади или паркове, празни велоалеи и други подобни.

Работни места в риск: първи поглед върху засегнатите отрасли

Лъчезар Богданов / 03.04.2020
Мерките за борба с пандемията ще доведат до значителни стопански загуби, като макроикономическите измерения почти сигурно ще надхвърлят спада след финансовата криза от 2008 г. Тук правим начален опит да очертаем различния тип негативни въздействия върху отделните сектори на икономиката. Базираме оценките си на широк кръг данни за структурата на стопанските отношения, ключовите пазари и продуктовата специализация, като се опитваме да отчитаме и най-новите данни за дейността и затрудненията в различните типове производства.

Карта: Промишлеността доминира в 61 общини

ИПИ / 03.04.2020
През 2018 г. в преработващата промишленост в България са наети 519 хил. души. Близо ¼ или над 100 хил. от тях са в Столична община (67 хил. наети) и община Пловдив (34 хил. наети). Още 100 хил. са фокусирани в следващите 7 общини, с по над 10 хил. наети в промишлеността – Русе, Казанлък, Варна, Стара Загора, Плевен, Ямбол и Бургас.

Възможни действия на ВСС след отмяна на извънредното положение

Правна програма на ИПИ / 03.04.2020
Настоящата ситуация дава шанс на ВСС да покаже, че има капацитета да изпълни в пълен обем конституционните и законовите си правомощия и ефективно да администрира съдебната власт, включително в условия на криза. Подходът към преодоляването на дефицитите трябва да е комплексен. В този смисъл, предложеното от ИПИ в никакъв случай не е изчерпателно (тук например не дискутираме други важни въпроси като дълговечното въвеждане на електронното правосъдие). То обаче би могло да има палиативен ефект и има основание да се смята, че може да бъде извършено в сравнително кратък срок при подкрепа от правителството.

Зелените коридори са решение, но спадът в международните превози е неизбежен

ИПИ / 03.04.2020
Международният товарен транспорт отчита сериозен спад след въведените почти синхронно ограничения при преминаването на границите и вътрешни мерки за социална изолация в почти всички европейски страни. През първите две седмици на март например през основните гранични пунктове на България са преминавали (вход и изход от страната) среднодневно близо 8200 товарни превозни средства, докато през последните 7 дни до 3-ти април този брой спада до 5750, или намаление с около 30%.