"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 27.03.2020

Настоящият материал отправя поглед към различни примери за икономически популизъм и регулации, които имат директен ефект върху стопанската активност и социалната среда в страната. Дискутираните примери съвсем не са изчерпателни, но целят да представят картината в много различни човешки дейности – от споделената икономика до социалните дейности, в които се наблюдава разрив между реалните нужди/решения и наличната нормативна рамка. Макар в разгледаните казуси действията на стопанските субекти често да са на ръба или дори отвъд закона, по-задълбоченият поглед показва, че те обикновено не са правонарушения по своя характер.

Барон Мюнхаузен, пари от хеликоптери и други фантазии за избягване на икономическата криза

Лъчезар Богданов / 27.03.2020
Пандемията и мерките за ограничаване на здравните последици от нея неминуемо имат икономическа цена. Ограниченията на личния, социалния и стопанския живот са внезапен и напълно неочакван шок, който блокира създаването и потребяването на стоки и услуги. Неизменно в подобни ситуации възниква очакването държавата да влезе в ролята на спасител от последна инстанция, да замести частния сектор и с вливане на публичен ресурс да компенсира и предотврати тежкия икономически спад. В България, както и в други страни по света, не угасва вярата, че всеки проблем може да се реши с повече държавни харчове за стимулиране на доходи и потребление.

Очакваните икономически мерки продължават да се обсъждат

ИПИ / 27.03.2020
Две седмици след началото на извънредното положение започнаха да се изясняват икономическите мерки за краткосрочна подкрепа (няколко месеца) на бизнеса в резултат на пандемията от коронавирус. Целта на тези мерки е да осигурят краткосрочна подкрепа на засегнатите компании, тъй като шокът е от страната на предлагането, за да не се стигне до фалит и загуба на работни места на иначе финансово стабилни компании и ефектът да прелее към вътрешното търсене. Ефективността на помощта може да се разглежда в няколко направления – фокус, обхват, адекватност и навременност. От различни изказвания на представители на правителството до момента се обсъждат следните мерки:

Силните и слабите страни на столичната икономика на фона на пандемията

Адриан Николов / 27.03.2020
В рамките на изминалата седмица, с подкрепата на ИПИ, Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции изготви анализ на последиците за столичната икономика от епидемията от коронавирус и обобщение на възможните мерки, които могат да бъдат предприети за тяхното облекчаване. Тук представяме най-важните заключения от икономическия аспект на анализа и допълнителни коментари.

Карта: Население на една аптека

ИПИ / 27.03.2020
Спред регистъра на аптеките, поддържан от агенцията по лекарствата, аптеките в страната са 3814. В 17 общини няма нито една аптека, а в други 37 има само една аптека. Повече от половината аптеки са съсредоточени в големите градове - в София са почти 1000, в Пловдив - над 230, а по повече от 100 аптеки има и в Бургас и във Варна. Интересно е, че Несебър е на пето място с 91 аптеки.