"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Да не се опияняваме по силната държава

Петър Ганев / 20.03.2020
Коронавирусът почти гарантирано ще доведе до рецесия както в Европа, така и в България. Ефектът на подобни пандемии е различен от обичайните икономически и финансови кризи, като ударът е особено силен в краткосрочен план. Обявеното извънредно положение и тежките ограничителни мерки в почти цяла Европа неизбежно ни водят към шоково свиване в търговски потоци и индустриално производство, както и към огромна тежест върху публичните финанси. Мерките в Европа са разбираеми и доста сходни, но покрай тях се развива и една друга болест, която е свързанa с „опиянението” от извънредното положение.

Мораториум на плащания е повече проблем, отколкото решение

Калоян Стайков / 20.03.2020
С обявяването на пандемия от коронавирус, въведеното извънредно положение в България и ограничителните мерки за обществото в страната естествено се повдига въпросът за икономическия и социален ефект от тях. Разбира се, на първо място, фокусът трябва да е върху здравето и живота на хората, но има редица стоки и услуги, които имат пряко влияние върху качеството на живот. От тази гледна точка въведените ограничения, както и последвалите обсъждания на икономически и социални мерки за облекчаване на негативните ефекти от тях, следва да намерят труден баланс между запазване здравето и живота на хората, облекчаване на краткосрочните негативни икономически и социални ефекти и ограничаване на трайното влошаване на в бизнес средата и начина на живот.

Каскет срещу корона

Екатерина Баксанова / 20.03.2020
Докато пиша статията, осъзнавам, че тези дни се навършват точно 55 години от „маршовете от Селма до Монтгомъри“ в САЩ. Става дума за три мирни похода, част от по-голямо гражданско движение, настояващо за равни избирателни права на сегрегираното афро-американско население. Непредизвиканото полицейско насилие по време на първите два марша и последвалото убийство на пастор Джеймс Рийбс (мотивирано от активистката му работа) водят до разрастване и изостряне на протестите. В резултат на това се приема закон, непозволяващ расовата дискриминация при упражняването на избирателни права.

Карти: Брой и дял на наетите в туризма по общини

ИПИ / 20.03.2020
Туризмът е един от най-силно ударените сектори от коронавируса. Банско е под карантина, а летният сезон е потенциално нулев. ИПИ публикува данните за наетите лица в хотелите и ресторантите по общини, както и техният дял от всички наети в нефинансовите предприятия.

Икономическите мерки: нови парчета от „пъзела“

Лъчезар Богданов / 20.03.2020
икономическите ефекти от пандемията с COVID-19. Няколко развития от последните дни добавят нови щрихи към доскоро твърде общите заявени намерения от правителството, а дори в момента в Народното събрание депутатите обсъждат и гласуват промени в редица закони, които имат отношение. Какво е важно към този момент:

Коронавирус и пазар на труда – какви ще са последствията?

Адриан Николов / 20.03.2020
Кризите, особено тези с размерите на днешната, неизбежно преформатират и предефинират начина, по който функционира икономическият живот. Чувствителни промени неизбежно търпи и самият начин, по който работим, както и правилата, по които функционира пазарът на труда. По тази причина, се спираме в детайли на начина, по който (най-вероятно) пандемията от коронавирус ще се отрази на начина, по който ще работим в бъдеще.

Социалният патронаж по време на криза

Наталия Николова* и Петър Ганев / 20.03.2020
Състоянието и развитието на социалните услуги в България се очакваше да бъде една от водещите теми през 2020 г. Първо, защото в средата на годината влиза в сила новият Закон за социалните услуги и второ, защото през тази година се очаква напредък в разработването на Националната карта на социалните услуги, която да даде ясна представа за потребностите в страната. Кризата с коронавируса и обявеното извънредно положение превзеха изцяло общественото внимание, но и показаха значението на една социална услуга, която често остава пренебрегната и за която почти липсва обобщена информация.

Икономика по време на пандемия

ИПИ / 17.03.2020
Разпространението на коронавируса безспорно ще окаже, и вече оказва, сериозен ефект върху икономика на България. Обявеното извънредно положение и последвалите строги мерки в огромна степен промениха икономическия живот в страната. Прегледът на литературата от предходни световни епидемии, както и моделирането на потенциалните макроикономически последици, показва, че ефектът от подобен шок е различен от това, което се наблюдава при финансова и икономическа криза. Пандемията води до много дълбок краткосрочен удар върху икономиката, който засяга всички, макар и през различни канали и в различна дълбочина. Икономическите мерки по време на пандемията, взети в рамките на обявеното извънредно положение, следва да се фокусират на първо място именно върху този краткосрочен шок.