"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Рецесията виси на заболеваемостта от вируса

Петър Ганев / 13.03.2020
Пандемията води до рецесия. Това ще е един от водещите мотиви в икономическите среди и дискусии през идните седмици. Преди по-малко от месец индексът Дау Джоунс беше над 29 хил. пункта, а днес – в деня след изказването на Тръмп за ограничаване на пътуването от Европа, вече е под 22 хил. пункта. Последният подобен „черен” период за индекса беше по времето на Голямата рецесия от 2008-2009 г. Опасенията за нова глобална рецесия са съвсем реални, а сред множество наблюдатели преобладава чувството за неопределеност, непредвидимост и форсмажор.

Поредна стъпка в доунищожаване на постигнатото при реформирането на българското правосъдие

Иван Брегов / 13.03.2020
Моделът на композиране на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (КАК при СК), заложен като доразвиване на конституционните промени от 2015 г., застъпи идеята за съдийското самоуправление – тоест съдиите сами да решават своите кариерни въпроси и преимуществено устройствените за съда като институция въпроси. Това е необходимо, за да се гарантира не само независимостта на съда, но и да укрепи способността му за носене на отговорност за съответните решения.

Народното събрание изменя ЗДОИ непрозрачно през задната врата

Програма достъп до информация / 13.03.2020
На 5 март 2020 г. група народни представители начело с председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова е внесла проект за изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове. На пръв поглед законопроектът се отнася само до промени в преходните и заключителни разпоредби на този закон. С § 5 от него обаче се променят две разпоредби в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Водеща и единствена парламентарна комисия по разглеждането на проекта е Комисията по бюджет и финанси.

България и еврото. Няколко думи около една дискусия.

Румен Аврамов * / 13.03.2020
Много се изговори за ERM II, еврото и Паричния съвет преди коронавирусът да помете темата. Евро-логореята прояви латентните страхове и очерта територията на общественото (не)знание. Разбира се, ситуацията не бе пропусната от онези, които ловят риба в мътна вода. А генезисът на самата ситуация е напълно ирационален: вместо едно икономическо решение да се обсъжда във връзка със стопански обстоятелства, то се озова в епицентъра на комуникационен проблем, създаден от управляващите. За съжаление, със съучастието на БНБ, която зае напълно безлична позиция, отказвайки да застане – предварително и в хода на „дебатите“ - на предния фронт.

Криптовалутите и ЕС: технологично развитие преди регулацията?

Наталия Николова * / 13.03.2020
През 2019 г. Европейската комисия стартира инициатива за създаването на законодателна рамка относно пазарите на криптовалути в Европейския съюз, и ИПИ публикува резюме на позицията на 4Liberty мрежата от тинк-танкове по нея. След проведени публични дискусии и консултации, Комисията излезе с предложение да се избягва строгата регулация в сектора, да се създадат добри условия за неговото бъдещо развитие, както и да се състави подходяща класификация на криптовалутите.