"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 21.02.2020

Вече почти месец темата за еврото е водеща в общественото пространство. Поправката в чл. 29 на Закона за Българска народна банка предизвика вълна от коментари и притеснения в българското общество, като последният щрих по темата е, че евентуалното присъединяване към валутния механизъм ERM II се отлага с няколко месеца. На фона на всичко това се заговори и за търсен „консенсус” по темата. Тук ще отправим поглед към събитията от последните седмици, като ще търсим и някаква обединяваща нишка на невъзможния монетарен консенсус.

Пазар на труда на (поне) две скорости

Адриан Николов / 21.02.2020
Анализът на областните пазари на труда ясно демонстрира, че за повечето от тях последните няколкото години са период на небивал възход и рекордни постижения. Това обаче не означава, че в рамките на самите области същевременно не текат противоположни процеси, а общините, които ги съставляват не се развиват с различна скорост. По тази причина ще се спрем по-подробно на данните на Агенцията по заетостта, които разглеждат в детайл особеностите на безработицата по общини.

Законотворческият процес в област Правосъдие води до непредвидимост и висока цена за всички

ИПИ / 21.02.2020
Важен елемент от достъпа до правосъдие е качеството на законодателството. В България се приема, че изготвянето или промяната на законодателство е достатъчно, за да се разреши проблемите в областта на правосъдието. Това, очевидно, не помага. Постоянните промени в законодателството не водят до по-голяма ефективност на правораздаването, по-добре работеща съдебна система, нито пък по-висока отчетност и предвидимост.

ТЕЦ "Марица Изток 2" – между футбола и въглеродните емисии *

Калоян Стайков / 21.02.2020
Почти неизменно, през последното десетилетие енергийният сектор е постоянен източник на скандали и социално и икономическо напрежение, породени както от външни, така и от вътрешни фактори. Външните фактори обикновено са свързани с присъединяването на страната към Европейския съюз, транспониране на Третия либерализационен пакет и либерализирането на енергийните пазари, но и с климатичната политика на общността – цели за възобновяеми енергийни източници, намаляване на въглеродните емисии и енергийната ефективност.

ВСС като изследовател на съдебната независимост – преразказ без елементи на разсъждение

Екатерина Баксанова / 21.02.2020
Едно от правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) е да осигурява и отстоява независимостта на съдебната власт. По силата на Закона за съдебната власт (ЗСВ) ВСС следва да „изготвя и оповестява годишен доклад за независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на собствената си дейност, който предоставя за обществено обсъждане“. Имайки предвид агресивните методи, чрез които независимостта на съда и на отделните съдии у нас е непрестанно накърнявана, докладът има потенциал да бъде от изключително значение и да предизвика голям интерес.