"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Екатерина Баксанова / 14.02.2020

Миналата седмица в портала за обществени консултации бе представена за обсъждане проект на Концепцията за наказателна политика на държавата 2020 - 2025 г. Предвид изострените в последно време обществени настроения, предизвикани от извършени брутални убийствата, концепцията, освен особено приятна изненада, е и проява на смелост. Да, в една развита демократична държава, подобен документ би бил просто нормалност. У нас обаче това е (поне някакво) опълчване срещу делегитимирането на наказателното правосъдие и неговите цели.

Малки общини със силна индустрия са лидери по заплати през 2018 г.

Петър Ганев / 14.02.2020
Картата на заплатите показва данни за средната брутна месечна заплата (в лева) на наетите лица в нефинансовите предприятия по общини за 2018 г. Данните потвърждават наблюдението, че общините с най-висока заплата в България не са задължително големите областни центрове.

Потенциалът отвъд София – поглед към Пловдив и Варна *

Петър Ганев / 14.02.2020
Един от основните акценти в последните „Регионални профили” на ИПИ е наблюдението, че периферията на големите икономически центрове в страната дърпа сериозно напред. Софийска област, която приютява както индустриалните зони на София – например в Божурище и Костинброд, така и част от тежката индустрия от Средногорието – например в Пирдоп и Челопеч, вече догонва София-столица както по заетост, така и по произведена продукция на човек от населението. Дори и този извод от изследването обаче беше отразен в контекста на дискусията за регионалните различия и пропастта между столицата и всички останали. Другите центрове с голяма периферия – основно Пловдив и Варна, често биват пренебрегвани, макар през последните години да показват много добра динамика.

За предприватизационния и следприватизационния контрол в България

ИПИ / 14.02.2020
Ревизия на приватизацията от началото на процеса е непосилна задача. Нямаме никакви очаквания прокуратурата да представи пълен преглед и анализ, още по-малко да се стигне до присъди. Целта е различна - каквото и да установи, по каквито и да е критерии, реалният ефект от подобно усилие ще бъде възможността за натиск, когато такъв е необходим.

Видимото и невидимото в регулацията на споделената икономика *

Адриан Николов / 14.02.2020
Азбучна истина е, че регулациите никога не успяват да смогнат на темпа на иновациите, независимо дали става дума за технологичната или социалната сфера. Често когато регулаторите не могат да догонят иноваторите, или дори напълно да разберат съществото на иновацията и ползата от нея, създават регулация, която убива иновацията, или най-малкото я осакатява. Много от последствията на ограниченията на регулациите обаче остават скрити на пръв поглед, а когато истинските ефекти се разрият често е прекалено късно.

Нова инициатива на ИПИ: 265 ИСТОРИИ ЗА ИКОНОМИКА

ИПИ / 13.02.2020
„265 истории за икономика” (265obshtini.bg) е дългосрочна инициатива на ИПИ, подкрепена от водещи български компании и сдружения на бизнеса, която цели да повиши знанието и разбирането за развитието на 265-те общини в България. Вярваме, че разговорът за състоянието на общините е в основата на регионалното развитие и качеството на живот.