"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Изследване на ИПИ: Заетост и безработица на областите

Адриан Николов / 07.02.2020
Тазгодишният фокусен анализ, който съпровожда изданието на Регионални профили: Показатели за развитие се съсредоточава върху последните развития на областните трудови пазари и опитва да очертае ключовите предизвикателства пред развитието им в близко бъдеще. Въпреки рекордите в заетостта в повечето области и чувствителния спад на безработицата, няколко области остават настрана от общото положително развитие, а структурни проблеми поставят трудни предизвикателства пред бъдещето.

Командироване на магистрати. Начин на (зло)употреба – Част II

Екатерина Баксанова / 07.02.2020
Неведнъж съдебната власт е била разтърсвана от скандали, особено що се отнася до назначаването на магистрати с противоречива репутация на ключови ръководни позиции. Това позволява обществото да види един от начините, по които системата се овладява. Извън общественото наблюдение обаче остават процеси, които имат същия ефект (контрол над кадровия ресурс на органите на съдебната власт), но се извършват необезпокоявано и тихомълком. Един от тези процеси е командироването. ИПИ вече проследи как законодателят услужливо се погрижи този институт отново да се превърне в инструмент за злоупотреба.

Фискални фокуси

Калоян Стайков / 07.02.2020
За първи път от 2015 г. изпълнението на бюджета през 2019 г. се приближава до прогнозата му, макар все още да има голямо разминаване между двете. През изминалата година бюджетът претърпя две актуализации – една, заради преизчисляване на партийните субсидии и още една, заради непредвидения капиталов разход в размер на около 2,2 млрд. лв. за придобиване на самолети F-16 Block 70. Крайният резултат е, че приходите са с около 190 млн. лв. повече от планираните, разходите – с около 820 млн. лв. по-високи, а бюджетният дефицит е 1150 млн. лв. при планиран дефицит преди актуализациите от 600 млн. лв. Откъде идват разликите?

Какво и как, за да бъде завършен настоящият конституционен модел

ИПИ / 07.02.2020
Преди близо два месеца президентът Румен Радев проведе редица консултативни срещи по темата „Необходимост от промени в Конституцията за съдебната власт и правата на гражданите“. От приемането на Конституцията през 1991 г. ключов проблем, констатиран от редица международни експертни консултативни органи е устройството и организацията на органа, администриращ въпросите на съдебната власт, а именно - Висшия съдебен съвет. Като последица от тези устройствени дефицити се влошава допълнително и статусът на съдиите, прокурорите и следователите. Възприетият към настоящето модел има редица съществени проблеми, препотвърдили се и в практиката: