"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 31.01.2020

Бурните коментари за валутния борд през последните дни са резултат именно от опита за бърза и непрозрачна промяна, която, макар и техническа по своя характер, все пак касае българския лев и не може да бъде подценявана.

Забавянето на глобалната икономика и първи ефекти за България

Лъчезар Богданов / 31.01.2020
В последните месеци консенсусът около очакването за глобално икономическо забавяне сред анализатори и бизнес лидери става все по-широк, както вече няколко пъти сме коментирали (виж например тук и тук). Въпреки това, българското правителство и ключови международни институции дават по-скоро оптимистична прогноза за динамиката в българската икономика в краткосрочен план (виж тук). През януари екипът на Института за пазарна икономика изготви специален доклад „2020: Bulgaria and the global economic slowdown”, който бе представен на 14-тата „Годишна среща на бизнеса с правителството“, организирана от „Икономедия“.

Регионални профили: Показатели за развитие 2019

ИПИ / 30.01.2020
За осма поредна година Институтът за пазарна икономика представя „Регионални профили: показатели за развитие” – единственият по рода си алманах на регионалното развитие в България. Изследването се основава на 62 индикатора, които оценяват икономическата и социалната среда в 28-те области в страната. Всички данни са представени в изданието, както и на специализираната страница на ИПИ – www.regionalprofiles.bg

Някои куки са много лоши мутри *

Иван Брегов и Екатерина Баксанова / 31.01.2020
Горещи страсти и обществени бъркотии, като настоящата с разпространението на специални разузнавателни средства (СРС), опитващи да уличат българския президент в престъпление, следва да се консумират охладени. И ето, отминаха няколко дни и по всичко личи, че прокуратурата не може да обясни как и защо са произведени тези СРС-та. Освен като основание главният прокурор Гешев да иска тълкуване от Конституционния съд за това дали президентът може да бъде разследван по време на мандата си, те очевидно преследват и друга особена цел. Но, уважаеми читателю, молим за твоето търпение и снизхождение към написаното от нас, а то накратко е следното:

Демография на областите – кои се стопяват най-бързо?

Адриан Николов / 31.01.2020
На фона на икономическия възход и рекордите на пазара на труда през последните години, остава открит въпросът дали България – една от страните с най-негативни демографски тенденции в Европа – ще успее да се справи със застаряването на населението и да трансформира икономиката си така, че тя да продължи да се развива въпреки свитата работна сила. Този въпрос намира множество отговори, тъй като демографските процеси на регионално ниво протичат с много различни темпове, дори в противоположни посоки.