"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 20.12.2019

Традицията повелява в края на годината да се харчат крупни суми от бюджета без особена обосновка, обсъждане или прозрачност и тази година не е изненада . Голям и непредвиден разход за тази година са отпуснатите допълнителни средства за строежа на Етап 3 на АМ „Хемус“, които според различни медии (например тук, тук и тук) са 1,38 млрд. лв. Въпреки че тазгодишната история с отпуснатите допълнителни средства е малко по-различна от обикновено, тази практика повдига няколко сериозни въпроса относно планирането и изпълнението на публичните инвестиционни програми.

Семейната среда като фактор за постиженията на учениците: поглед през PISA

Адриан Николов / 20.12.2019
Освен безпристрастен измерител на успехите и провалите на образователните политики, позволяващ и международни сравнения, Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) позволява и подробното проучване на различните фактори, извън учебния процес, които също влияят на постиженията на учениците. Тъй като в България традиционно с водещо значение са семейната среда и условията в дома, започваме анализа на микроданните от последното издание на PISA именно оттам.

В кои професии има излишък и недостиг на кадри в Европа

*Константин Туманов / 20.12.2019
Анализ на Европейската комисия идентифицира в кои професии и сектори на трудовия пазар в страните от Европейския съюз се наблюдава недостиг/излишък на кадри. Проучва се дали съществува регионално групиране, както и потенциала за преодоляване на несъответствията (mismatch) на пазара на труда чрез трансфери на работници от региони с излишък в определена професия към такива с недостиг. Изследването обръща специално внимание на половото разпределение спрямо най-търсените и най-предлаганите професии.