"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 13.12.2019

София е шампионът по развитие на трудовия пазар последните пет години – столицата беше сред най-бързо възстановилите се след икономическата криза общини, и продължава да създава много нова заетост дори и на фона на забавянето в много части на страната. В това представяне разглеждаме едновременно отделните индикатори, включени в по-широкия анализ, както и прогнозите за бъдещото им развитие.

Пазителите на статуквото

ИПИ / 13.12.2019
Отворено писмо относно ангажимента на министър-председателя на Република България да изпълни препоръките на Венецианската комисия по законопроекта, предложен в изпълнението на решението на ЕСПЧ по делото „Колеви срещу България“ и предложения след нейното становище втори законопроект - от 07.12.2019 г. за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт

Повече пари за здраве без вдигане на осигуровката

Калоян Стайков / 13.12.2019
Ако се абстрахираме от суматохата около мръсния въздух, която се превърна в сезонен феномен, след местните избори на преден план излиза дебатът около увеличаване на местните данъци. Причината е твърдението на общините, че са необходими допълнителни приходи, но последствията не са много ясни. Най-лесният вариант е общините да увеличат ставките за всички, без да се интересуват от директните и косвените икономически и социални ефекти от това. Другият е да се подходи избирателно с цел уеднаквяване на данъчната практика, например чрез промени на данъчните оценки на жилищата в различните райони на населените места, или чрез въвеждане на нов данъчен компонент - например такъв, който зависи от замърсяването на различните моторни превозни средства.

Износ и индустриално производство на прага на 2020 г.

* Константин Туманов / 13.12.2019
Националният статистически институт публикува предварителни данни за българския износ в периода януари – октомври 2019 г. Спрямо същия период миналата година, общият износ на страната нараства с 4,2%, като експортът ни към държавите от Европейския съюз се повишава с 3,4%, а този към трети страни с 5,8%. За октомври обаче е регистриран спад на годишна база от 0,8%. Свиването се дължи изцяло на износа ни към трети страни, който през октомври бележи значително намаление от 10,3 процента спрямо същия месец на 2018 година. Както личи от графиката, търговията с трети страни е от основно значение за ръста на българския износ през тази година, за разлика от предходната, когато основен принос даваше увеличението на експорта към страните от ЕС.