"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 06.12.2019

През последната седмица бяха публикувани данните по области за 2018 г. от годишната статистика на заетостта и разходите за труд. Тази статистика е особено интересна, тъй като тя идва от отчетите на компаниите и съответно е изчерпателна, за разлика от наблюдението на работната сила например, което е извадково проучване. Общата картина за 2018 г. е известна – наетите лица съвсем леко се увеличават и вече са около 2 320 хил. души, а средната заплата в страната нараства с над 10%. През 2018 г. средното възнаграждение у нас варира от 752 лв. в област Благоевград до 1 586 лв. в столицата София. Разбивката по сектори и по области обаче е достъпна едва сега и е особено интересна.

Хронология на предизвестения провал на идеята за „специален“ прокурор

Иван Брегов и Екатерина Баксанова / 06.12.2019
През тази седмица министър-председателят заяви, че е необходим „абсолютно независим прокурор“ (явно за премиера един магистрат не е зависим или независим, а съществуват степени на не/зависимостта), който да разследва главния прокурор при съмнения за извършено престъпление. Според премиера, това щяло да отговори на препоръките на Венецианската комисия и да се изпълни в бързи срокове.

Първи поглед към PISA и ролята на бедността и неравенството в образованието

Адриан Николов / 06.12.2019
Публикуването на резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците (известна повече с английското си съкращение PISA) неизбежно възкресява дебата за качеството на българското училищно образование и постиженията на учениците. И този път обаче той се фокусира върху ролята на училището и образователните политики, докато много от ключовите фактори, които предопределят резултатите – условията в семейството, бедността, неравенството – остават настрана.

По-висок кредитен рейтинг: 8 извода за икономическата политика

Лъчезар Богданов / 06.12.2019
В края на миналата седмица международната рейтингова агенция Standard&Poor’s Global Ratings повиши дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута от 'BBB-/A-3 до 'BBB/A-2' с положителна перспектива. Накратко, агенцията аргументира действието с постигането на икономически растеж без натрупване на външни дисбаланси, добрите бюджетни показатели и напредъка по пътя към Механизма на обменните курсове (ERM 2).

Позиция на 4Liberty относно предложението на Европейската комисия за увеличена прозрачност на ценообразуването по веригата на доставките на храните

ИПИ / 06.12.2019
Европейската комисия предлага завишено, ежеседмично и ежемесечно, ценово докладване на повечето земеделски продукти. Според Европейската комисия, мярката ще противодейства на липсата на прозрачност и информационната асиметрия[1] по веригата на доставки на храните и ще засили позициите на фермерите, осигурявайки точни и навременни пазарни данни. Очаква се, че повече прозрачност ще позволи вземането на по-информирани решения от страна на заинтересованите, което ще повиши и конкуренцията в сектора.