"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Избор като всеки друг и всичко друго

Иван Брегов / 15.11.2019
Тази есен безспорно е изборна. Населението избра местна власт. Политиците избраха властта над тях. Има такава власт и това е безграничната, безконтролна и безотчетна власт на главния прокурор. Ако политиците се страхуват от някого, това е именно от него, затова предпочитат на този пост да стоят сговорчиви и зависими хора. И двата вида избори преминаха като просташко потупване в гърдите кой е по-демократ от другия. А зад тези афиши стоят празните приказки на лидери най-вече, лишени от държавническа мисъл и познание. Налага се да им припомним, че демократичните избори, били те и на главен прокурор, не се изчерпват с формална процедура, а най-вече със съдържание.

Крива на доходите – образованието и заетостта като път за борба с бедността

Адриан Николов / 15.11.2019
Диалогът около доходите на домакинствата често се съсредоточава около динамиката на средните заплати, които обаче са твърде абстрактно понятие, отдалечено от реалния опит на хората. Далеч не всички доходи са от заплати, а средна заплата не получава почти никой работещ. По тази причина, настоящата статия представя поглед към пълното разпределение на доходите според последните достъпни индивидуални данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) на НСИ и Евростат.

Покана от ИПИ: Алтернативен бюджет за по-високи доходи

ИПИ / 15.11.2019
Вече 17 поредни години Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представя Алтернативен държавен бюджет. Той се изготвя въз основа на убедеността ни, че държавната намеса и преразпределение през бюджета трябва да са ограничени, публичните разходи трябва да са ефективни, а процесът на бюджетиране да е предвидим и прозрачен.

Икономиката през третото тримесечие: прегряване, циклично забавяне или структурни проблеми

Лъчезар Богданов / 15.11.2019
Данните за стопанската динамика през третото тримесечие, макар на пръв поглед противоречиви, започват да разкриват все по-ясна тенденция за структурни промени. Накратко, вътрешното потребление постепенно измества износа като двигател на растежа, а инвестициите в основен капитал продължават да стагнират. Ето кратък обзор на случващото се в няколко щрихи:

Имущественото неравенство: неоправдани страхове

*Константин Туманов / 15.11.2019
Експертите от американския CATO Institute наскоро публикуват доклад за имущественото неравенство, който обръща внимание на неоправданите твърдения, че свободните пазари водят до притеснителна концентрация на ресурси у най-богатите. Особено след публикацията на бестселъра на Тома Пикети „Капиталът в 21 век“ мнозина общественици разглеждат имущественото неравенство като основен проблем на развитите икономики. Ф

Отворено писмо относно превишаването на правомощията на ИВСС спрямо БХК

ИПИ / 15.11.2019
Предсрочното условно освобождаване на австралийския гражданин Джок Полфрийман породи безпрецедентна атака срещу съдебния състав, постановил решението. Както ИПИ писа по-рано, министър председателят, главният прокурор, министърът на правосъдието и отделни министри, политици, журналисти и граждани сатанизираха съдиите и особено председателя на съдебния състав Калин Калпакчиев.