"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Да (не) назначиш главен прокурор

Екатерина Баксанова / 08.11.2019
През изминалата седмица президентът на Република България отказа да подпише указ за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор и върна предложението на Висшия съдебен съвет, чийто Пленум избра последния на 24-ти октомври. Имайки предвид неограничените правомощия на главния прокурор, неговият избор и назначение са едно от най-важните събития за тази година, не само по отношение на съдебната власт, но и за обществото като цяло.

За връзката между европейските средства и изборните резултати

Адриан Николов / 08.11.2019
Щедрите публични инвестиции са лесен начин за повишаване на популярността на администрацията и за привличането на повече гласоподаватели - малцина не се радват на нов парк, по-широки пътища или по-бърз и чист градски транспорт. От повече от десетилетие немалка част от проектите на местните администрации в България са финансирани със средства от европейски фондове. Проведените избори за кметове и общински съвети през последните две седмици пък предоставят добра възможност за оценка дали и доколко в общините, които усвояват повече европейски средства това води по-голямо доверие в местната администрация.

Светът в капана на ниския растеж: есенната икономическа прогноза на ЕК

Лъчезар Богданов / 08.11.2019
За България ключовите елементи на прогнозата не се различават съществено от лятното издание, както и от анализа, включен в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, представена заедно с Бюджет 2020 г. Основен фактор за растежа се очаква да бъде вътрешното търсене, като високата заетост и бързият ръст на заплатите ще подкрепя разширяване на потреблението на домакинствата. Същевременно, потенциалът за нарастване на заетостта е почти изчерпан. Ръстът на инвестициите ще се ускори, но умерено – заради несигурността на външната среда и като цяло влошените перспективи пред растежа. Основен риск е по-голям от очаквания спад на стопанската активност в основни търговски партньори и свързаните с това вторични ефекти на съкращаване на работни места в експортно-ориентираните предприятия.