"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 01.11.2019

Бюджетът е изготвен на базата на есенната макроикономическа прогноза, която предвижда леко забавяне на реалния растеж на БВП от прогнозни 3,4% през тази година до 3,3% през 2020 г. и запазването на този темп до 2022 г. включително. При умерени инфлационни очаквания номиналният ръст на икономиката ще достигне 6,9% през 2020 г. Заложени са минимален ръст на заетостта от 0,2% през 2020 г. и спад на безработицата до 4,1%.

Механизъм на изпроводяк

Иван Брегов / 01.11.2019
През декември 2006 г. с решение на Европейската комисия (ЕК) е учреден Механизмът за сътрудничество и проверка (CVM) с цел да подпомогне българската държава да продължи реформите в областта на правосъдието и да насърчи борбата с организираната престъпност и корупцията. По замисъл механизмът е временно решение, един вид продължение на неблагополучните предприсъединителни преговори в областта на правосъдието.

В какво ще инвестира ВСС през 2020 г.

ИПИ / 01.11.2019
Каквито и да са причините, резултатите са налице – системата не се капитализира в достатъчна степен, организацията е тромава и централизирана, а съдилищата не могат самостоятелно да управляват своя ресурс. За сметка на това, в ежегодните си проекти за бюджет ВСС традиционно залага твърде високи цели за капиталови разходи, които не само не изпълнява, но и използва „неусвоените“ средства за увеличаване на текущите разходи, например заплати. Опитът показва, че е необходима дълбока реформа както на процеса на планиране на бюджета на съдебната власт, така и неговото изпълнение и отчитане.

Образованието в бюджет 2020 – още от същото

Адриан Николов / 01.11.2019
В проектобюджета липсват заявки за по-дълбоки реформи, от които се нуждае системата на училищно образование. Липсва дори намек за промяна на системата на финансирането към модел, основан на качество – вероятно най-важната мярка, необходима за промяна на стимулите и елиминиране на механичното броене на училища, паралелки и ученици, която налага настоящият модел.

Отстраняването на главния прокурор – възможности и решения

ИПИ / 01.11.2019
Трайното заключение е , че в настоящото състояние на съдебната власт в България има слаба отчетност на главния прокурор, който по същество е имунизиран срещу наказателното преследване и практически не може да бъде отстранен от длъжност.

Ръстът на износа към Китай може да бъде нож с две остриета

* Константин Туманов / 01.11.2019
В последните години китайската икономика претърпява промени в посока изместване на фокуса от експортния сектор към вътрешното търсене. Както Графика 1 показва от 2007 г. делът на износа от брутния вътрешен продукт на страната намалява. Основната причина за промяната може да се търси в световната финансова криза, която води до рязко свиване на външното търсене. В резултат на това властите в Пекин инжектират 586 млрд. щатски долара във вътрешни инвестиции и осигуряват данъчни облекчения в опит да стимулират вътрешното търсене. Пакетът от мерки води до спасяване на китайския растеж, макар анализатори да виждат в мерките зародиша на дълговите проблеми на редица държавни фирми.