"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 25.10.2019

При единствен кандидат за главен прокурор, в иначе замислената по закон състезателна процедура, няма кой да създава неудобства за кандидата. Това предполага той спокойно да се отдаде на подготовката за представянето си. Въпреки това Иван Гешев представи многословна, но безидейна концепция в средата на август. Очакването беше, че поне за изслушването си пред Висшия съдебен съвет ще бъде по-убедителен. Създалата се процедурна скука през последните 3 месеца беше разведрена само от острите позиции на адвокатските колегии в София и Пловдив, от самия Висш адвокатски съвет, както и от множеството въпроси от гражданските организации.

Как се представят българските региони в европейския индекс на регионална конкурентоспособност

Адриан Николов / 25.10.2019
“Северозападът вече не е най-бедният регион в Европа” определено е позитивна новина, но също така няма нищо общо с индекса на регионална конкурентоспособност (RCI) на ЕС. Настоящият текст се налага, от една страна, за да можем да разгледаме в подробности резултатите от едно от по-рядко публикуваните периодични изследвания на регионално ниво в ЕС, а от друга – да обясним грешките, които някои медии правят при представянето му (чрез заглавия като горното например).

Относно режима на финансиране на политическите партии в България

ИПИ / 25.10.2019
В края на юли 2019 г. Народното събрание гласува промени, с които коренно се променя режимът на финансиране на политическите партии в страната. От модел, в който финансирането основно е от държавна ежегодната субсидия и частично от дарения от гражданите, се преминава към режим на почти изцяло дарения от корпоративни и физически лица. Този драматичен обрат, приет без широка обществена дискусия и по-скоро под натиска на едно слязло от ефира вечерно предаване, изглежда примамлив, но зад скрития популизъм стоят редица опасности.

Повече кредит с ниски лихви: ефектите за реалния сектор

Лъчезар Богданов / 25.10.2019
Кредитната експанзия продължава, както се потвърждава от публикуваните през тази седмица данни на Българската народна банка. Вземанията на банките от нефинансови предприятия нарастват с 4,8% на годишна база към края на септември, значително по-бавно от кредита за домакинствата, който за същия период се увеличава с 9,1%. След отчитане на ефекта от тенденцията за намаляване на лошите и преструктурираните кредити, действителното състояние на банковата активност изглежда малко по-различно.

Гъвкавостта на работното време: актуално състояние и възможни ползи

ИПИ / 25.10.2019
Литовският Институт за свободен пазар (LFMI) наскоро публикува изследване на гъвкавостта на работното време в шест източноевропейски държави. Докладът разглежда възможните икономически последици от различните регулации на работното време и представя сравнителен анализ на съответните политики и законодателство в България, Естония, Литва, Полша, Словакия и Чехия. Проучването подчертава важността на гъвкавото работно време и либерализацията на трудовите регулации за ефективното функциониране на трудовия пазар, неговата конкурентноспособност в условията на глобализация и предоставянето на по-голяма възможност за избор на работодателите и работниците. Докато за всички изследвани страни важат минималните стандарти наложени от европейското законодателство, сравнителният анализ откроява разликите, породени от националните регулации.