"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 20.09.2019

С наближаването на местните избори все повече се заговори за обособяването на индустриални зони в различни региони в страната. Кметът на София обяви, че се предвижда изграждането на четири нови индустриални зони, като най-голямата ще е в северните райони на столицата – „Кремиковци”, „Нови Искър” и „Връбница”. Градоначалникът на Сливен пък представи проекта за изграждането на „най-голямата индустриална зона в България” между Сливен и Ямбол. Вицепремиерът Томислав Дончев от своя страна заговори за нуждата от 7 до 10 нови индустриални зони в страната и посочи, че има огромен потенциал едната да бъде изградена между Габрово и Севлиево. Макар да има логика тези новини да се появяват непосредствено преди местните избори, те са безспорно и резултат от по-дълги процеси, който текат в икономиката.

Единоначалие, единодушие, единовластие

Иван Брегов / 20.09.2019
Процедурата за избор на главен прокурор е в напреднал етап. От чисто теоретична гледна точка тя е запомняща се и оставя убеждението, че законът е последователно изпълнение по ред на описани действия без съдържателен елемент. Действие 1 – номинирате едно лице и си гарантирате липсата на конкурент. Нататък е лесно: действие 2 събирате подписи по списък в негова подкрепа, неподписалите се са длъжни да мотивират защо не подписват на добра воля. Действие 3 – уверявате се, че има диплома за висше юридическо образование и не е наказвано.

За справедливостта и последиците от новата линия на бедност (интервю с Адриан Николов)

ИПИ / 20.09.2019
Равнището на новата линия на бедност е в рамките на 10 лева от това на старата, и по тази причина преките последствия от нея няма да са значителни поне на първо време. Трябва да започнем с това какво зависи от размера на линията на бедност: понастоящем това са предоставянето на храни за бедните, великденските и коледните надбавки за бедните пенсионери, правната помощ за бедните и помощите след бедствие, а планът на социалното министерство е с нея да бъдат обвързани и помощите на хората с трайни увреждания.

Еврофондовете могат да омекотят предстоящата криза

Лъчезар Богданов / 20.09.2019
Все пак ефектът на очакваното засилено харчене не може да компенсира по-сериозен външен шок дори в краткосрочен план. Всяко намаление на износа с 10% на годишна основа представлява спад от над 6 млрд. лева приходи за частния сектор. В позитивен сценарий би следвало поне част от разходите по оперативните програми (както и останалите от националния бюджет) да подкрепят и насърчават привличане на частни чужди инвестиции например чрез изграждане на инфраструктура, нужна за стартиране на нови производства или различни непреки мерки, свързани с финансиране на повишаване на квалификацията на работната сила или качеството на живот.

Успехите и провалите на българските правителства (1998-2017)

ИПИ / 20.09.2019
За шести път ИПИ прави оценка на работата на администрацията въз основа на одитните доклади на Сметната палата на Република България. Настоящото издание допълва предишните издания с прегледа и групирането на нови 65 одитни доклада. Така изследването обхваща всички 966 одитни доклади, публикувани от Сметната палата, които обхващат около 149 млрд. лв. бюджетни средства за периода 1998 – 2017 г.