"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 13.09.2019

За по-малко от седмица правителството успява да превърне изключително сериозен и заплетен казус – този с дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия от ТЕЦ Марица-изток 1 и 3, в абсурдна комедия. Първото действие в нея е протоколно решение на Министерския съвет (МС), с което се „дава мандат на заместник министър-председателя, на министъра на финансите и на министъра на енергетиката да водят преговори с „Контур Глобал“ с цел прекратяване на договора за изкупуване на електрическа енергия“, сключен между „Националната електрическа компания“ и „Контур Глобал Марица Изток 3“. Това е странно най-малко по две причини.

Колкото повече свобода за учителите, толкова по-добре

Адриан Николов / 13.09.2019
През юли внимание привлече новината за намерението на образователното министерство да повиши самостоятелността на учителите при структурирането на учебното съдържание. По-рано тази седмица това намерение намери и своята реализация, с публикуването в Държавен вестник на промените в наредбата за общообразователната подготовка. Рядко се намират политики, от които има видими (почти) само положителни следствия, но новите правила за учебното съдържание, засега, изглежда да са именно такава.

Обзорът на един протест

Петя Георгиева / 13.09.2019
Протестът на медицинските сестри продължава за пореден месец. Основните им искания са три: по-високи заплати, по-добри условия на труд и премахване на статута на лечебните заведения като търговски дружества.

България достига 37-о място в света в Индекса на икономическа свобода на „Фрейзър“

ИПИ / 12.09.2019
България постига най-високата си позиция заемана в индекса, но всъщност това е връщане на това най-високо място от 2009 г., когато е пак на 37-мо място. От 2009 до 2015 година има влошаване, а от 2015 г. се наблюдава обръщане на тенденцията.

Децентрализация, регионално развитие и преструктуриране в икономиката

ИПИ / 13.09.2019
Фискалната децентрализация почива на два основни принципа - „местно самоуправление” и „субсидиарност”. Тя е необходима предпоставка местните власти да имат реална способност да управляват съществена част от обществените дела на своя отговорност. Вярваме, че общите проблеми се решават най-бързо, лесно и ефективно на възможно най-ниското ниво, на което могат да бъдат решени.

10% ВСС

13.09.2019
За пореден път Висшият съдебен съвет (ВСС) иска увеличение на бюджета си с по над 10% за всяка от следващите три години. И смята, че това му се полага. На заседание на пленума на 12-и септември 2019 г. ВСС обсъжда новия проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. И – очаквано – магистратите за поредна година впечатляват с исканията си за още пари[.

Призив за подкрепа на хората от Хонконг

ИПИ / 13.09.2019
Институтът за пазарна икономика тази седмица днес се присъедини към международна коалиция от 46 мозъчни тръстове и застъпнически групи в призива за международна солидарност с хонконгския народ срещу посегателството на Китайската комунистическа партия (ККП) върху свободата и автономията им и подкрепящата ККП полиция на Хонконг в Специалния административен район (САР), които многократно нарушават правата на протестиращите.

Отвъд изборите: ИПИ с поглед към икономическия потенциал на общините и кампания за финансова децентрализация

ИПИ / 12.09.2019
В навечерието на местните избори в България, Институтът за пазарна икономика отправи поглед към потенциала за бъдещето развитие на общините в България. Водещ мотив на събитието беше променящата се индустрия в България през последните 10 години и възможността на общините да провеждат адекватни политики в бързо променящата се среда. Официално беше представена и кампанията на ИПИ за преотстъпване на 1/5 от приходите от облагането на доходите към общините (виж посветената страница: dvenasto.bg)