"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Да си спомним, че има и съдебен инспекторат

Иван Брегов / 05.09.2019
Шумотевицата около назначението на Иван Гешев за главен прокурор, маскирано като избор, оставя в сянката си друго немаловажно събитие в съдебната власт. През настоящата есен Народното събрание има задължението да организира процедурата и да избере съдебни инспектори като обнови изцяло състава на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Съдебните инспектори са с мандат от 4 години, а главният съдебен инспектор, избиран също от НС, упражнява 5-годишен мандат. По ред причини изтичането на мандата на гл. съдебен инспектор Теодора Точкова съвпада с този на редовите инспектори.

Производителност и трансформация в икономиката

Лъчезар Богданов / 05.09.2019
По последни данни на НСИ производителността на труда през второто тримесечие на годината, измерена през създадения БВП на един зает, нараства с 3,5% в реално изражение спрямо същия период на 2018 г. Същият реален темп на растеж отчита и БВП, което означава, че икономическият растеж за тримесечието изцяло се дължи на промяна на производителността, при запазване на общия брой заети в икономиката. Наблюдава се известно нарастване на дела на заетите в услугите, основно за сметка на тези в селското стопанство, при относително запазване на ролята на индустрията.

ПОКАНА: Отвъд изборите: Следващите четири години за общините?

ИПИ / 30.08.2019
В навечерието на местните избори в България, Институтът за пазарна икономика отправя поглед към потенциала за бъдещето развитие на общините в България. Заповядайте на 10 септември 2019 г. от 9.30 до 11.30 часа в Зала за събития „В Парка” (пл. "България" №1).

Децата се връщат на училище, а възрастните?

Адриан Николов / 05.09.2019
Септември отбелязва началото на учебната година за учениците, октомври пък на академичната година на студентите. По традиция, това е времето в което тече най-бурното обсъждане на проблемите на образованието у нас - от обхващането на учениците до проблемите с качеството на висшето образование. На заден план като че ли остава обучението през целия живот, което, в контекста на все по-динамичния пазар на труда, се оказва понякога дори по-важно от формалното образование, придобито в класните стаи и аудиториите. По тази причина, настоящият текст е посветен именно на участието на възрастните в образование и обучение в България, и някои негови особености.

Овладяването на Хонконг

*Павел Ковачев / 05.09.2019
В последните три месеца Хонконг е сцена на масови протести, предизвикани най-вече от предложения от правителството законопроект за екстрадиция на жители, които са искани от трети страни, без да е необходимо Хонконг да има споразумения с тях. Това, разбира се, засяга най-вече отношенията на Хонконг с Китай, откъдето идват най-много политически дисиденти, преследвани от комунистическия режим. Въпреки че губернаторът на Хонконг официално обявява, че ще оттегли законопроекта, подобни закони трайно биха намалили автономността на един от водещите финансови и икономически центърове в региона, както и в едно от малкото места в света, където държавната намеса е минимална.